Nyheter

Klusterkonferensen 2023 flyttar till Södertälje Science Park

Nyhet I maj är det dags för Klusterkonferensen 2023, som arrangeras av Sveriges produktionskluster med partner. Just nu planeras konferensens tema och innehåll av representanter för Volvo Goup, Scania, Volvo Cars och Fordonskomponentgruppen, under ledning av programkoordinator Carina Egeman på RISE. Trots att planeringen bara är i sin linda har vi ställt några frågor till Volvo Groups representant Lena Moestam om vad vi har att vänta av Klusterkonferensen 2023.

Metodstöd för hållbar arbetsmiljö – Scanias dialogverktyg Work Balance

Nyhet Hur kan man i praktiken arbeta förebyggande, främja det som fungerar och upptäcka tidiga risksignaler i arbetsmiljön i syfte att skapa goda arbetsförhållanden i alla roller och verksamheter? Detta blir allt viktigare i den snabbare förändringstakten och omställningar som i hög grad påverkar arbetet. Här behöver praktiska metoder utvecklas vilket lyfts fram hos industriföretag i Sveriges produktionskluster. Under 2021–2022 har ett interaktivt samverkansprojekt pågått med Scania och forskare från KTH, Linköpings universitet och RISE, som nu sammanfattas i en ny HELIX-rapport ”Dialogverktyget Work Balance i praktiken – En lärande utvärdering för hållbart arbete”.

Det här kan organisationer lära av Covid-19-pandemin

Nyhet Vad kan vi lära från Covid-19-pandemin för att bli bättre rustade i våra organisationer inför framtida förändringar? Det får du svar på i en ny artikel om hur pandemikrisen triggat nytänkande och accelererat megaförändringar på våra arbetsplatser såsom digitalisering. Flera företrädare från privata, offentliga och intermediära organisationer (däribland företag i Sveriges produktionskluster) har i en omfattande intervjustudie delat sina erfarenheter kring hur pandemin påverkat verksamheter, arbeten och arbetsmiljöer. Men de har också berättat om hur de stora utmaningarna under krisen skapat nya handlingsutrymmen och drivit innovationer, där det finns stor potential att lära genom kriser inför framtida förändringar.

En nationell strategi för kompetensförsörjning

Nyhet ”Regeringen bör ta fram en nationell långsiktig kompetensförsörjningsstrategi som bas för en konkurrenskraftig svensk ekonomi och ett samhälle i ständig utveckling.” Detta är en av flera rekommendationer som presenteras i en ny rapport, framtagen av Arbetsgruppen för utbildning för framtida konkurrenskraft, som är en del av Samverkansprogrammet för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Rapporten tas emot och kommenteras på plats av näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Bättre tidsunderlag med projektet TIMEBLY

Nyhet I en tid där digitaliseringen av tillverkningsindustrin ökar och hög flexibilitet är en viktig framgångsfaktor växer behovet av att fånga in korrekt data kring hur lång tid det faktiskt tar att producera. För att kunna använda avancerade planeringsalgoritmer och optimera tillverkningsprocesserna behövs bättre tidsunderlag. Projektet TIMEBLY fokuserar på att hitta metoder, modeller och processer för att möta utmaningarna, där målet är en handbok för den tillverkande industrin.

Nytt kompetenscenter för framtidens hållbara lättviktslösningar

Nyhet Kraven och efterfrågan på produkter med minimal miljöpåverkan ökar. Det är något som ställer krav på råmaterial, tillverkningsprocesser och återvinningsaspekter där lättvikt är en del. Projektet Light2Sustainables syfte är att genomföra en förstudie för ett kompetenscentrum som ska utveckla och producera framtidens hållbara lättviktslösningar med fokus på formnings- och pressningsteknologi.