Projekt

BattVolt

BattVolt

Battericellerna i dagens elfordon utnyttjas inte optimalt och speciellt för stora batterisystem som består av många battericeller finns möjligheter till betydande besparingar om man kan hitta en bra metod att utnyttja samtliga celler mer optimalt.

SmartSol

SmartSol

För att uppnå de högt uppställda nationella kraven i svensk byggsektor krävs en kostnadseffektiv, skalbar och integrerad lösning för uppvärmning, kylning och el.

Full Scale Modular Triblade (FSMT)

Full Scale Modular Triblade (FSMT)

Högst prioritet för vindkraften idag är att sänka den totala kostnaden för elproduktion, dvs kr per kWh.

ProECOnLub

ProECOnLub

Kol-nanostrukturer har väckt ett stort intresse för utvecklingen av bl.a. kolbaserade tillsatser för smörj- och kylmedel. Det senaste decenniet är kolmaterial varit i fokus på grund av dess höga kemiska stabilitet, överlägsna egenskaper och låga miljöpåverkan jämfört med främst svavelbaserade tillsatser, som idag ingår i smörjmedel.

Demonstration of Infrastructure for Digitalization enabling industrialization of Additive Manufacturing – DiDAM

Demonstration of Infrastructure for Digitalization enabling industrialization of Additive Manufacturing – DiDAM

DIDAM utvecklar och demonstrerar digitaliseringslösningar för industrialisering av Additiv Tillverkning

Strategies and Standards for Smart Swedish Industries

Strategies and Standards for Smart Swedish Industries

Projektet 4S - Strategies and Standards for Smart Swedish Industry - har som övergripande mål att stärka Sveriges position som ett ledande land inom Smart industri.

Indium

Indium

Indium är en silvrig metall som är mycket mjuk och formbar. Tillsammans med tenn kan metallen användas för att skapa indium-tennoxid med egenskaper som gör den till en av de viktigare komponenterna inom elektronikindustrin. Målet för projektet är därför att bygga en återvinningsenhet i en kontinuerlig produktion utan avfall.

Event

Nyheter

Klusterkonferensen 2023 flyttar till Södertälje Science Park

Nyhet I maj är det dags för Klusterkonferensen 2023, som arrangeras av Sveriges produktionskluster med partner. Just nu planeras konferensens tema och innehåll av representanter för Volvo Goup, Scania, Volvo Cars och Fordonskomponentgruppen, under ledning av programkoordinator Carina Egeman på RISE. Trots att planeringen bara är i sin linda har vi ställt några frågor till Volvo Groups representant Lena Moestam om vad vi har att vänta av Klusterkonferensen 2023.

Forskare

Lihui Wang

Lihui Wang

Professor, PhD in Intelligence Science

Professor Wang's research interests are focused on cyber-physical systems, cloud manufacturing, predictive maintenance, real-time monitoring and control, human-robot collaborations, adaptive and sustainable manufacturing systems, which can be termed as Smart Cybernetic Manufacturing.

To contribute to cutting-edge academic research, highly qualified personnel training, technologies transfer to industries, and advancement of production engineering science.