Finansiering

Ämnesområden

Stänger

Kompetenscentrum inom Hållbar industri och Digital omställning 2024

2023-03-01

I det här erbjudandet finansierar vi kompetenscentrum där olika parter inom områdena Hållbar industri och Digital omställning samverkar för att ta fram ny kunskap inom området. Denna kunskap ska kunna användas i näringsliv eller samhälle för att ge nya produkter, processer eller modeller. Akademi, forskningsinstitut, näringsliv och offentlig sektor kan söka i konstellationer där akademi eller forskningsinstitut måste vara koordinerande part.