Ny roadmap för digitaliserad produktion tar form

Ny roadmap för digitaliserad produktion tar form

Nyhet

”Visa vägen till en lyckad digitalisering”, det är visionen för klustret för digitaliserad produktion. Målet är att ta fram en gemensam behovsbild av forskning och utveckling för industriell digitalisering, som sedan kan omsättas till resultat för ökad konkurrenskraft inom svensk industri, institut och akademi. 

Sveriges produktionskluster består av åtta delkluster med olika expertområden inom tillverkning. Inom klustret för digitaliserad produktion, har man under ett års tid arbetat med att omforma klustret för att få en tydligare struktur för arbetet.

– Inom klustret vill vi vara bättre rustade för framtiden och hitta en tydligare struktur för vårt arbete, säger Grethe Hallberg från Scania, som har lett arbetet att omforma klustret för digitaliserad produktion.

En samlad bild har tagits fram över strategiska och taktiska behov av teknisk forskning och kompetensutveckling, en övergripande roadmap som nu ska sättas i verket.

 

Fyra forskningsområden med en förstärkt ledningsgrupp

Klustret för digitaliserad produktion har fokus på fyra forskningsområden. Från hösten 2022 har klustret en kraftigt förstärkt ledningsgrupp, med ansvariga för respektive forskningsområde

Den grundläggande uppgiften inom forskningsområdena är att identifiera och prioritera utvecklingsbehov, och omsätta dessa till ny kunskap genom att initiera och genomföra FoU-projekt. Här inkluderas test- och demoutrustning, omvärldsanalys, lärande via nätverk, etc.

 

Roadmappen uppdateras med stöd av årshjulets aktiviteter

Digitaliserad produktion följer ett arbetssätt med ett årsvis kalendarium, ”årshjul”. I detta ryms pulsmöten, månatliga lunchseminarier, fyra workshoppar och gemensamma klusteraktiviteter. Workshoppar genomförs inom respektive forskningsområde utifrån strategiska perspektiv. Resultaten från arbetet med workshoppar hittills är taktiska målbilder med behov och initiativ till nya uppgifter för FoU. Dessa kommer nu att prioriteras och bidra till att uppdatera roadmappen för klustret.

Med den förstärkta ledningsgruppen på plats, följer ett mera operativt skede där roadmappen dels uppdateras kontinuerligt, dels omsätts i tydliga initiativ utifrån ett eller flera forskningsområden. Workshoppar och lunchseminarier kommer nästa år att fokusera på detta.

 

Ökat fokus på behovsdrivna projektansökningar för FoU

En del i strategin är att inkludera både teknisk forskning och kompetensutveckling, samt att bygga ett väl fungerande samarbete med de andra produktionsklustren.  Målet är att öka beredskapen hos industri, institut och akademi att delta i FoU-ansökningar, där uppdaterade strategiska behov omsätts till konkreta FoU-projekt med stöd av test- och demoresurser. Önskad effekt är att fler ansökningar görs och att fler av dessa godkänns.

– Vi ser fram emot att tillämpa klustrets nya arbetssätt och roadmap som stöd för planering av nya FoU-projekt. Vi förväntar oss att klustrets arbetssätt och FoU-resultat successivt kommer att ge ökad nytta för alla parter, säger Per Gullander och får medhåll av kollegan Magnus Widfeldt, båda koordinatorer för klustret och forskare på RISE.

 

FAKTA

Klustret för digitaliserad produktion är ett av åtta kluster inom Sveriges produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom produktionssystem och produktionsutveckling med stor användning av digitala tekniker och relaterade metoder och processer.

Läs mer här

För mer information kontakta Per Gullander eller Magnus Widfeldt, båda koordinatorer för klustret och forskare på RISE.

Dela