SPARSAM ska ta fram nya affärskriterier för urval av3D-printade komponenter

SPARSAM ska ta fram nya affärskriterier för urval av3D-printade komponenter

Nyhet

För att identifiera vilka komponenter som är lämpliga för additiv tillverkning behöver både tekniska och affärsmässiga urvalskriterier användas. Syftet med projektet SPARSAM är att undersöka möjligheten att utöka de tekniska urvalskriterierna med värden som minskade lagerkostnader, transporter och miljöbelastning.

Additiv tillverkning (AM) har funnits i årtionden utan någon större inverkan på försörjningskedjan. Men, nu börjar vi se att AM-teknikens mognad driver utvecklingen från att vara ett verktyg för prototypframställning till industriell tillverkning av produkter. Det gör att produktionen kan förflyttas närmare den plats där behoven finns, vilket i sin tur medför en transformation av försörjningskedjorna.

En av medlemmarna i projekt är Martin Kurdve, koordinator för Produktionsklustret för logistik.

– I produktionsklustret för logistik fokuserar vi på forskning inom materialhantering, produktionslogistik och leverantörskedjan, säger han och fortsätter:

– Additiv tillverkning kommer inte ta bort behovet av transport och logistik i produktionssystemet, men det kan påverka hur leverantörskedja, logistik och transportsystemen ser ut.

 

Ett mer hållbart produktionssystem

I projektet SPARSAM kommer man se hur additiv tillverkning kan användas för utvalda komponenter för att implementera ett mer hållbart produktionssystem som är mer material- och energieffektivt.

– Förutom specifik kunskap om materialförsörjningskedjan för den nya AM-tekniken förväntar vi oss även mer generella lärdomar omkring hållbarhetsaspekter i centraliserade och decentraliserade produktionssystem.

För mer information kontakta:

Marcus Eriksson, projektledare för SPARSAM, RISE
Martin Kurdve, projektmedlem samt koordinator för Produktionsklustret för logistik, RISE

Dela