Framtidens industri – En strategi om grön och digital omställning

Framtidens industri – En strategi om grön och digital omställning

Nyhet

För att fortsätta driva industrins gröna och digitala omställning presenterar regeringen nu strategin Framtidens industri. Genom strategin skapas förutsättningar för att svensk industri ska bli en nyckel i den gröna och digitala omställningen.

Sverige ska driva på den gröna och digitala omställningen. Det är genom omställningen som vi kan stärka vår konkurrenskraft och skapa jobb med bra villkor i Sverige. Då kan vi samtidigt förbättra vår beredskap och stärka Sverige. För att fortsätta driva industrins gröna och digitala omställning presenterar regeringen strategin Framtidens industri. Genom strategin skapas förutsättningar för att svensk industri ska bli en nyckel i den gröna och digitala omställningen.

Dela