Hållbar tillverkning i Sverige

Hållbar tillverkning i Sverige

Nyhet

Hållbarhet och långsiktig konkurrenskraft i svensk industri är visionen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030. Vi har nu analyserat alla projekt som finansierats av Produktion2030 inom hållbarhet och resultaten är kraftiga. I denna rapport beskrivs det hur projekten har lyckats ta itu med hållbarhet och den gröna omställningen.

Personer från Produktion2030-projekten har svarat på frågor om hållbarhetsaspekter och bidrag till FN:s globala mål (de sk SDG:erna; de hållbara utvecklingsmålen). Som väntat gör projekten det största bidraget till ”Industry, Innovation and Infrastructure” (SDG 9 ) följt av ”Responsible Consumption and Production” (SDG 12), ”Decent Work and Economic Growth” (SDG 8) och ”Quality Education” (SDG 4). Analysen har utförts av experter vid Chalmers tekniska högskola, KTH, Linköpings universitet och RISE i samarbete med de projektledare som har svarat på enkäten.

Dela