12 beviljade projekt från FFI Cirkularitet

12 beviljade projekt från FFI Cirkularitet

Nyhet

Nu är det klart vilka 12 projekt som får finansiering i det nya delprogrammet FFI Cirkularitet inom samarbetet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI). Syftet med utlysningen är att stödja forsknings- och utvecklingsaktiviteter som minimerar klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och stärker hållbarheten genom hela värdekedjan kopplat till utveckling, tillverkning och avveckling av fordon.

Utlysningen har varit populär med många ansökningar, vilket förmodas hänga ihop med den relativt stora budgeten på 42 miljoner kronor som fördeladats på 8 projekt och 4 förstudier.

Flera av de 12 beviljade projekten har initierades av eller koppling till Sveriges produktionskluster eller klustrens medlemsföretag. Ett exempel är projektet ”Gaskylning och simulering för stålkomponenter med ökade krav för elektrifiering (GASELL), som har koppling till Produktionsklustret för komponenttillverkning och handlar om gaskylning av transmissionskomponenter.

– Programrådets analys var att ungefär fem av de godkända projekten handlar om tillverkning, och övriga hanterar cirkularitet med avseende på produkten och dess egenskaper, berättar Boel Wadman, klusterkoordinator för Sveriges produktionskluster, RISE.

Du kan läsa mer om de beviljade projekten i Vinnovas projektdatabas.

Det här var den första av flera utlysningar inom FFI Cirkularitet, nästa ansökan öppnar den 7 februari 2023. Läs mer på Vinnovas webbplats.

 

De 12 beviljade projekten

Projekttitel Koordinator Bidrag
Dynamiskt konfigurerbar batteristyrning (COCO) Scania CV AB 11 191 133 kr
REFUSE- Resurseffektiv användning och utveckling av rekonfigurerbara bearbetningssystem Tekniska Högskolan i Jönköping AB 7 688 166 kr
AluCAD I – Aluminium Cast Alloy Development I MD Material Design AB 495 439 kr
LoopSpeaker: Återanvändning av bilhögtalare i och utanför bil Stiftelsen Chalmers Industriteknik 466 000 kr
Klimateffektivt och cirkulärt måleri Linköpings universitet 3 000 000 kr
Livscykelhantering av batterier i laddnätverk Einride AB 4 757 651 kr
COMMIT – Elektriska fogar optimerade för ökat termiskt- och mekaniskt utmattningsliv SWERIM AB 2 850 000 kr
Cirkulära affärsmodeller vid konvertering till eldrift Rearq AB 2 090 000 kr
Den cirkulära bilen förstudie RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr
Robust mekanisk fogning av gjutaluminiumkomponenter RISE Research Institutes of Sweden AB 4 158 600 kr
Produktutveckla med hänsyn till Digital Product Passport – DIPP Chalmers Tekniska Högskola AB 500 000 kr
Gaskylning och simulering för stålkomponenter med ökade krav för elektrifiering (GASELL) RISE Research Institutes of Sweden AB 4 750 000 kr

Dela