Kurser

Ämnesområden

HT 2021

VT 2022

PM11: Kvalitativ data analys för forskning inom produktrealisering #03

Syftet med kursen är att öka deltagarnas förståelse för nyckelkoncept, och att utveckla deras kompetens and färdigheter i att genomföra kvalitativ dataanalys. Deltagarna kommer utveckla en förmåga att bedöma och utvärdera val av analytiska metoder till ett adekvat sett av empirisk data. Kursen syftar därutöver också på att utöka deltagarnas förståelse för premisserna för publiceringar baserade på kvalitativ dataanalys i vetenskapliga journaler.

7.5 HP

PM11: Kvalitativ data analys för forskning inom produktrealisering #03
Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile