Nyheter

Hållbar och effektiv produktion med VPS: En intervju med Patrik Gavelin

Nyhet Produktionssystemet står inför stora utmaningar i form av digitalisering, globalisering, klimatförändringar och förändrade kundkrav. Hur kan produktionen anpassa sig till dessa förändringar och samtidigt vara hållbar, effektiv och kvalitativ? För att få svar på dessa frågor har vi intervjuat Patrik Gavelin, Director VPS, Quality & Environment på Volvo. Patrik berättar om sin roll, de principer och verktyg som han använder, hans vision för framtiden och värdet av att vara medlem i Sveriges Produktionskluster.

Att betrakta produktionssystemet som en produkt: Intervju med Malin Hane Hagström, Director Quality, VPS and Environment, Powertrain, Skövde

Nyhet Malin Hane Hagström är en forskare och industriledare som har arbetat länge inom produktion med problemlösning och kreativ produktutveckling. Hon är också med som företagsrepresentant i klustret Production Management. Vi kontaktade Malin för att prata om hennes forskningsområde, de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen medför för industriella processer, och hennes vision för framtiden.

Ny kunskap för att stödja flexibla automatiserade materialhanteringssystem

Nyhet Projektet FAKTA (Flexible Automation of Kitting, Transport and Assembly) fokuserar på industriella materialhanteringsprocesser i form av interntransporter och plockprocesser. Gränssnitten mot lager och monteringsprocesser betonas också i projektet. Syftet är att generera kunskap som kan stödja utformning och styrning av högpresterande automatiserade materialhanteringssystem med en hög grad av flexibilitet.

Paradigmskifte i värmningsteknik för formning av lättviktskomponenter

Nyhet ThermLight2 är ett forskningsprojekt med koppling till produktionsklustret för formning och fogning. Syftet med projektet är att utveckla en ny induktionsteknologi för uppvärmning av plåt i ett produktionssystem för presshärdning. Möjligheten att använda induktionsvärmning kan minska energiåtgången (med minst 50 %) och minska utrymmesbehov och investeringskostnader för värmda formningsprocesser.