Vårens finansieringsmöjligheter inom tillverkning – vi listar viktigaste utlysningarna

Nyhet

Våren 2023 blir en intensiv tid för alla som vill göra projektansökningar, eftersom många större utlysningar i Sverige har deadline då. Här listar vi vårens viktigaste utlysningar inom tillverkning.

Två stora nationella utlysningar med deadline i vår är FFI Cirkularitet från Vinnova och Zero Emissions från Energimyndigheten.

För internationellt samarbete finns det flera möjligheter att stötta en EU-ansökan, om den koordineras från Sverige. EU har beslutat om sin nästa forskningsbudget, och många av Horizon EU:s nya utlysningar passar transport och tillverkning.

 

Utlysningar för tillverkningsrelaterade projekt

Nationellt

Internationellt/bilateralt

Dela