”Tillgängligheten är värd mycket”

”Tillgängligheten är värd mycket”

Nyhet

Filip Flankegård forskar om produktutveckling vid Mälardalens högskola. Mer specifikt tittar han på samverkan mellan leverantörer och kunder i produktutveckling ur leverantörens perspektiv.

”Jag blev tidigt tipsad om Produktion2030s Forskarskola, både från min handledare och från forskarkollegor,” berättar Filip.

Hittills har Filip gått kurserna Get Your Paper Published, Engineering Management, Produktpattformar, Qualitative Data Analysis och Research Methodology in Product Realisation.

Filip lyfter fram att Produktion2030s Forskarskola är en plattform med många kurser på ett och samma ställe. Att själv söka efter kurser vid många olika universitet är tidskrävande.

”Tillgängligheten är värd mycket,” säger Filip. Men också att möta doktorander från hela landet.

Filip uppskattar även att kurserna är paketerade i olika paket, till exempel produktutvecklingspaketet och produktionspaketet. Det gör att överlapp mellan olika kurser undviks.

– Till andra doktorander som funderar på att gå Produktion2030s Forskarskola vill jag säga: gör det! Metodkurserna passar de flesta och är användbara även om man inte forskar inom produktion eller produktutveckling, säger Filip och fortsätter:

”Lärarna har haft ett brett perspektiv och anpassat sig efter kursdeltagarna. Så man behöver inte vara orolig för att kunskaperna inte är tillämpbara. Jag har gått kurser som inte direkt berör mitt forskningsområde och det har varit givande.”

Dela