Att betrakta produktionssystemet som en produkt: Intervju med Malin Hane Hagström, Director Quality, VPS and Environment, Powertrain, Skövde

Att betrakta produktionssystemet som en produkt: Intervju med Malin Hane Hagström, Director Quality, VPS and Environment, Powertrain, Skövde

Nyhet

Malin Hane Hagström är en forskare och industriledare som har arbetat länge inom produktion med problemlösning och kreativ produktutveckling. Hon är också med som företagsrepresentant i klustret Production Management. Vi kontaktade Malin för att prata om hennes forskningsområde, de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen medför för industriella processer, och hennes vision för framtiden.

Hej Malin! Vad är ditt huvudsakliga forskningsområde och vad inspirerade dig att välja det?

Mitt område är att använda digitala, visuella och kreativa produktutvecklingsmetoder för att utveckla produktionssystem för att reducera komplexitet och risk. Jag har jobbat länge inom produktion med problemlösning och kände i många fall att dessa problem hade kunnat designas bort redan när produktionssystemet utvecklades så att de inte behövde fixas gång på gång.

Vilka är de största utmaningarna och möjligheterna med att implementera digitalisering i industriella processer?

Just detta har jag skrivit en artikel om, som presenterades i somras på International Conference for Engineering Design. Enligt min litteraturstudie är de fem främsta barriärerna för industriella företag att införa digitalisering cyber-säkerhet, brist på kompetens hos anställda, brist på gemensamma standarder, stora investeringar och motstånd mot förändring. Dessa barriärer är en kombination av tekniska, organisatoriska, kvalitetsinriktade, finansiella och sociala aspekter, vilket tyder på att det är en komplex utmaning.

Du är ny i din roll , vad är ditt kort- och långsiktiga fokus?

Som ny har mitt fokus varit att lära känna organisationen och förstå utmaningarna och vad som är viktigast. Det främsta arbetet på kort sikt är att förstärka förbättringsmotorn för att stötta arbetet inom säkerhet, miljö och kvalitet. På lite längre sikt är att vässa resultatfokuset och etablera digitala visuella beslutstöd för verksamheten.

Strategiskt jobbar vi med att utveckla våra akademiska projekt samt samverka inom nätverk.

Du höll nyligen ett föredrag om att ”…betrakta produktionssystemet som en produkt”, vilka 3 lärdomar skickar du  med från den?

 

  1. Att vi inom produktionssystemsdesign kan ha en del att hämta från ”klassisk” produktutveckling och systems engineering genom att se produktionssystemet som en produkt.
  2. Kraften av att använda samutvecklade visuella systembeskrivningar mot strikt dokumentbaserade systembeskrivningar för samsyn och förståelse för ett helt system snarare än enbart dess beståndsdelar.
  3. Industri 5.0 kan bli en samlande kraft inom Europa för att bygga mer robusta, resurssnåla industrisystem som sätter människan i centrum. Det kan bli industrins chans att väcka intresse även hos den yngre generationen.

Slutligen, vad betyder medlemskapet i Sveriges Produktionskluster för dig?

Jag är med som företagsrepresentant, inbjuden av min industriella handledare. Det är mycket värdefullt att få vara med och skapa en gemensam forskningsagenda som är bra för Sverige. Jag har också fått värdefulla akademiska kontakter.

Dela