Produktionsklustret för komponenttillverkning – spindel i nätet för produktionsvänner

Produktionsklustret för komponenttillverkning – spindel i nätet för produktionsvänner

Nyhet

Trots att produktionsklustret för komponenttillverkning är ett förhållandevis litet kluster, är det en stark nod i många kompletterande nätverk. Detta var något som visades upp på ett seminarium i december 2022.

En gäst i Komponenttillverkningsklustret kan lätt slås av utmaningen som finns: klustret ska hantera produktionsutmaningar för nya komponenter och material, och en stor mängd processer från skärande bearbetning och värmebehandling till additiv tillverkning. Och även om klustret idag tar in nya medlemmar, är det fortfarande inte ett stort nätverk. Men det är en stark nod i många kompletterande nätverk.

Detta ville Eva Troell, klusterkoordinator, och Goran Ljustina, ny ordförande från Aurobay, belysa genom att samla relevanta nätverk till ett informationsseminarium.  Den 7 december träffades ett 25-tal personer på plats i Mölndal och via Teams, kring temat Komponenttillverkning – utmaningar och nya samarbetsmöjligheter. Boel Wadman. övergripande klusterkoordinator, inledde med en kort presentation av samtliga produktionskluster, och därefter presenterade följande personer de nätverk de driver: 

Deltagarna fick också en rundvandring på RISE där de fick se Applikationscenter för additiv tillverkning och HJT – hybridfogningstestbädden. Dagen avslutades med en diskussion om hur de olika nätverken och dess medlemmar kan samarbete mer. Flera deltagare presenterade projektideer, och vi fick en genomgång av vilka statliga finansieringsmöjligheter som kan stötta dessa. 

De som deltog vid mötet uttryckte intresse av flera av nätverken och även av RISE testbäddar, och det kan hända att klustret för komponenttillverkning kommer att växa med fler medlemmar. Nästa workshop i klustret blir det SuPr-organiserade mötet om hållbarhet den 22 mars 2023. 

– Det jag tog med mig från dagen var att klustret för komponenttillverkning i sig inte är så stort, men att det gemensamma nätverket spänner över hundratals personer som tillsammans kan skapa stor inverkan på framtida produktion, säger Boel Wadman, övgripande koordinator för Sveriges produktionskluster.

Dela