Projektet ImpThin presenterades på Scandinavian Coating

Projektet ImpThin presenterades på Scandinavian Coating

Nyhet

Representanter från Produktionsklustret för ytbehandling och målning var på plats på Scandinavian Coating i Köpenhamn för ett presentera projektet ImpThin. I projektet har man studerat ett antal olika material och med olika färgsystem, och jämfört dessa med dagens process med Zinkfosfat som man önskar fasa ut.

Scandinavian Coating arrangerades den 15-16 mars 2023, och är en mässa som hålls i Köpenhamn vartannat år. Scandinavian Coating är en branschspecifik mässa som riktar sig till konstruktörer, ytbehandlare, tekniker och inköpare i hela Norden. Samarbetet mellan de nordiska branschföreningarna säkerställer att Scandinavian Coating lockar till sig rätt publik inom hela den nordiska ytbehandlingsbranschen. Utställare förutom RISE var färg- och kemikalieleverantörer, leverantörer av förbehandlings- och lackeringsutrustning, automationsföretag och tillverkare av mätutrustning.

 

Stort intresse

På mässan presenterades projektet ImpThin – implementation Study of thin film pre-treatments. Det är en implementeringsstudie initierad i klustret för ytbehandling och målning. Ämnet engagerade många av mässbesökarna och gav upphov till bra möten och diskussioner med besökare från såväl kemikalieleverantörer, slutanvändare och övriga.

I projektet har system med tunnfilmsförbehandling utvärderats för ett antal olika substratmaterial i kombination med ett antal olika färgsystem och jämförts med dagens system med Zinkfosfat, vilken man önskar komma ifrån på grund av tunnfilmsförbehandlingens fördelar med bättre miljömärkning, lägre processtemperatur och mycket låg slambildning. Accelererad korrosionsprovning har genomförts med modifierade metoder för att undersöka möjligheten att spegla resultaten från fälttester på ett mer rättvisande sätt. För optimering och kontroll av processen har en mätmetod baserad på röntgendiffraktion som kontinuerligt kan följa kvalitén i förbehandlingens kritiska steg utvärderats med gott resultat.

 

För mer information om projektet ImpThin eller Produktionsklustret för ytbehandling och målning, kontakta:

Charlotte Ireholm, forskare på RISE och klusterkoordinator

Dela