Klusterkonferensen slår nytt deltagarrekord

Klusterkonferensen slår nytt deltagarrekord

Nyhet

Den 5-6 maj var det dags för årets upplaga av Manufacturing R&D Cluster Conference som hade temat: Hållbar tillverkning – gröna värdekedjor. Konferensen satte nytt rekord med 485 deltagare.

 

– Jag tror det stora deltagarantalet beror på flera saker. Våra olika kluster har varit mer aktiva i år och engagerat fler personer. Att konferensen var digital gav fler möjligheten att vara med och temat hållbar produktion ligger helt rätt i tiden. Dessutom fick inbjudan till konferensen stor spridning, tack vare hjälp från företagen i klustrens Management Group, FKG och RISE, säger Boel Wadman, projektledare för Produktionsklustren, som arrangerar konferensen tillsammans med ledande FoU-aktörer i Sverige

 

Hållbar produktion i fokus

Hur kan tillverkningsindustrin lösa klimatmålen? Det var den övergripande frågan som diskuterades på Manufacturing R&D Cluster Conference. Tero Stjernstoft från Vinnova berättade om tio områden för en hållbar framtid, fem samhällsutmaningar och fem innovationsutmaningar. Representanter från bland annat Volvo Cars, Volvo Group och Scania delade med sig av sina erfarenheter från företagens omställning mot en mer hållbar tillverkning.

– Våra industriella klusterordförande gjorde en mycket intressant genomgång av hur hållbar industri skapas inom respektive expertområde. Det visade tydligt hur domänkunskap inom ett område är nödvändigt för att nå klimatmålen genom hållbar produktion. Och FKGs insats att underlätta hållbarhet för mindre leverantörsföretag med en one-pager var ett bra initiativ, säger Boel Wadman.

 

Inspiration från klustren

På eftermiddagen den 5 maj och förmiddagen den 6 maj kunde deltagarna ta del av ett antal parallella sessioner, arrangerade av de olika klustren: Digitaliserad produktion, Ytbehandling och målning, Montering, Logistik, Komponenttillverkning, Formning och fogning, Production management och Geometri och kvalitet.

– Årets konferens var väldigt lyckad. Den hade ett intressant tema och en bra form, det var välgjorda filmer från OEMs och FKG som matchades med moderatorernas frågor och intressanta presentationer i både plenum och våra parallella sessioner, säger Boel Wadman.

Dela