Produktionsklustret för formning och fogning

Mål för klustret:
Klustret för formning och fogning arbetar med utveckling av teknologi för formning och sammanfogning för att möta utmaningarna som nya och innovativa material, lättvikts- och hybridstrukturer medför.
Detta inkluderar bl. a. kompositer, lättmetall och höghållfasta stål.

Prioriterade forskningsområden:

Klustermedlemmar:
AP&T, Ferruform, Gestamp Hardtech, Högskolan Väst, RISE, Scania, Swerim, Volvo Cars Göteborg, Volvo Cars Olofström, Volvo Construction Equipment, Volvo Trucks

Kontakt:
Ordförande: Erik Tolf, Scania

Koordinator: Johan Berglund, RISE, johan.berglund@ri.se

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile