Produktionsklustret för formning och fogning

Klustret för formning och fogning är ett av åtta kluster inom Sveriges produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom formning och sammanfogning för att möta utmaningarna som nya och innovativa material medför.

Klustret arbetar med utveckling av teknologi för formning och sammanfogning i syfte att öka kompetensen och implementera ny teknik i den tillverkande svenska industrin för att möta utmaningarna som nya och innovativa material, lättvikts- och hybridstrukturer medför. ​Arbetet inkluderar bland annat kompositer, lättmetall och höghållfasta stål.​

Fokusområden är formnings- och fogningstekniker för olika material, materialkombinationer och komponentgeometrier, inklusive simulering, samt materialutveckling för ökad formbarhet och fogbarhet.

 

Prioriterade forskningsområden

 

Nya projekt 2021

 

Klustermedlemmar

AP&T, Ferruform, Gestamp Hardtech, Högskolan Väst, RISE, Scania, Swerim, Volvo Cars Göteborg, Volvo Cars Olofström, Volvo Construction Equipment, Volvo Trucks

 

Kontakt

Ordförande: Vedran Kovacevic, AP&T
Koordinator: Johan Berglund, RISE

Läs mer om Sveriges produktionskluster här

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile