Produktionsklustret för formning och fogning

Klustret för formning och fogning är ett av åtta kluster inom Sveriges produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom formning och sammanfogning för att möta utmaningarna som nya och innovativa material medför.

Klustret för formning och fogning arbetar med utveckling av teknologi för formning och sammanfogning i syfte att öka kompetensen och implementera ny teknik i den tillverkande svenska industrin för att möta utmaningarna som nya och innovativa material, lättvikts- och hybridstrukturer medför. ​Arbetet inkluderar bland annat kompositer, lättmetall och höghållfasta stål.​

Fokusområden är formnings- och fogningstekniker för olika material, materialkombinationer och komponentgeometrier, inklusive simulering, samt materialutveckling för ökad formbarhet och fogbarhet.

 

Vad är fördelen med att delta i ett kluster?

Målet är att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara tillverkningssystem som är kapabla att effektivt förse marknaden med framtidens innovativa produkter. Genom klustrens arbetssätt stärker vi Sveriges fortsatta framgångar som hållbar industrination. Detta kan du vinna genom att delta:

Klustermedlemmar: AP&T, Ferruform, Gestamp Hardtech, Högskolan Väst, Luleå tekniska universitet, MD Material Design, RISE, Scania, Swerim, Volvo Cars Göteborg, Volvo Cars Olofström, Volvo Construction Equipment, Volvo Trucks

Klustret välkomnar fler företag! Kontakta oss för mer information!

Koordinator: Johan Berglund, RISE

Läs mer om Sveriges produktionskluster här

Dela