Produktionsklustret för ytbehandling och målning

Klustret för ytbehandling och målning är ett av åtta kluster inom Sveriges Produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom processer och material för nästa generations ytbehandling av fordon med nya kombinationer av material.

Klustret ytbehandling och målning fokuserar på följande:

 

Prioriterade forskningsområden

 

Klustermedlemmar

FKG, Scania, AB Volvo, Volvo Cars, RISE, FCC, IVL

Klustret välkomnar fler företag! Kontakta oss för mer information.

 

Kontakt

Ordförande: Lars Erhardsson, Scania
Koordinatorer: Jan Skogsmo, RISE och Charlotte Ireholm, RISE

Läs mer om Sveriges produktionskluster här

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile