Produktionsklustret för geometri och kvalitet

Effektiv geometri och kvalitetssäkring i produktdesign och tillverkning är en förutsättning för att uppnå kundnöjdhet. Detta minskar också riskerna för sena justeringskostnader, förseningar och garantikostnader. I ett totalt perspektiv syftar det till att producera mindre skrot och ge mer noggrannhet i produkt och processer. En kritisk möjliggörare är standarderna för specifikation och verifiering och att de förstås och tolkas lika av alla inblandade.

Prioriterade forskningsområden:

Produkt- och processpecifikationer och kravhantering 

Verktyg och metoder för mätning och kvalitetsplanering 

Verifieringstekniker och kvalitetskontroll

 

Klustermedlemmar:

Sandvik Coromant, NEVS, RISE Research Institutes of Sweden, SAAB Group, Scania, Volvo Group, Volvo Cars, Husqvarna Group,Hexagon, Väderstad, Valmet, Tetrafix, Lidhs, Lars Hammare Utbildnings AB, Cascade, Valmet.

Kontakt: 

Ordförande:

Alf Andersson, Volvo Cars,  alf.kh.andersson@volvocars.com

Koordinator:

Helena Björk, RISE, helena.bjork@ri.se

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile