Produktionsklustret för montering

Klustret för montering är ett av åtta kluster inom Sveriges Produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom montering av komplexa produkter.

Målet med klustret för montering är en konkurrenskraftig svensk monteringsindustri där montering av komplexa produkter är jämförbara vad gäller effektivitet med lågkostnadslösningar.

​Syftet med klustret är att bidra till utvecklingen av produkt och process flexibilitet​​ och till utvecklingen av nya material och tillverkningsprocesser​.

Prioriterade forskningsområden

 

Klustermedlemmar

Volvo Cars, RISE, Volvo GTO, HiS, Chalmers, Scania, LiU, SAAB, JU,  FKG

Klustret välkomnar fler företag! Kontakta oss för mer information.

 

Kontakt

Ordförande: Robert Wester, Volvo Group
Koordinator: Sandra Mattsson, RISE

Läs mer om Sveriges produktionskluster här

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile