Produktionsklustret för montering

Syftet med klustret är:​

Mål:

En konkurrenskraftig svensk monteringsindustri där montering av komplexa produkter är jämförbara vad gäller effektivitet med lågkostnadslösningar.

Prioriterade forskningsområden:

Klustermedlemmar:
Volvo Cars, RISE, Volvo GTO, HiS, Chalmers, Scania, LiU, SAAB, JU,  FKG

Kontakt: 

Ordförande:
Åke Gustafsson, Volvo Cars

Koordinator:
Sandra Mattsson, RISE, sandra.mattsson@ri.se

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile