Produktionsklustret för production management

Klustret för Production Management är ett av åtta kluster inom Sveriges Produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom produktionssystemets övergripande roll för framtidens konkurrenskraft och industriell omställningsförmåga.​

Klustret för Production Management lyfter produktionssystemets övergripande roll för framtidens konkurrenskraft och industriell omställningsförmåga.  ​Vår gemensamma målbild är ’hållbara och konkurrenskraftiga produktionssystem genom innovation- och omställningsförmåga’ där produktionsstrategier, produktionsutveckling, industrialisering  och daglig drift är i fokus.

Prioriterade forskningsområden

Produktionsstrategier​

Produktionsutveckling & Industrialisering

Daglig drift​

 

Vad är fördelen med att delta i ett kluster?

Målet är att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara tillverkningssystem som är kapabla att effektivt förse marknaden med framtidens innovativa produkter. Genom klustrens arbetssätt stärker vi Sveriges fortsatta framgångar som hållbar industrination. Detta kan du vinna genom att delta:

Klustermedlemmar: Astra Zeneca, FKG, Scania, AB Volvo, Volvo Cars, KTH, MDU, RISE, ProduktionsLyftet, Chalmers, Jönköping University, Luleå Tekniska Universitet

Klustret välkomnar fler företag! Kontakta oss för mer information!
​Koordinator: ​Ulrika Harlin, RISE

 

Läs mer om Sveriges produktionskluster här

Dela