Produktionsklustret för production management

Klustret för Produktion Management lyfter produktionssystemets övergripande roll för framtidens konkurrenskraft och industriell omställningsförmåga.  Vår gemensamma målbild är ’hållbara och konkurrenskraftiga produktionssystem genom innovation- och omställningsförmåga’ där produktionsstrategier, produktionsutveckling, industrialisering  och daglig drift är i fokus.​

Viktiga framgångsfaktorer för industriell utveckling är att ta ett helhetsperspektiv. Det innebär att samtidigt ta hänsyn till miljömässiga, mänskliga/sociala och ekonomiska aspekter vid utvecklingsarbete och vid stora förändringar. Tvärfunktionell samverkan behövs för omställningsförmåga med kunskap om teknik, digitalisering, processer, cirkulär ekonomi, arbetsorganisation, ledarskap,  kompetensförsörjning, livslångt och organisatoriskt lärande, arbetsmiljö och andra aspekter. Dessutom för innovationsförmåga som resulterar i nya produkter, tekniker, affärsmodeller, leveranskedjor, strategiska samarbeten i värdekedjor, fabriksutveckling, nätverkssamverkan m m

Prioriterade forskningsområden

Produktionsstrategier

Produktionsutveckling & Industrialisering

Daglig drift

 

Klustermedlemmar

Astra ZenecaFKGScaniaAB VolvoVolvo CarsKTHMdHRISEProduktionsLyftet, Chalmers, Jönköping University

Kontakt

Ordförande: ​Anders Johansson, Scania
​Koordinator: ​Ulrika Harlin, RISE

 

Läs mer om Sveriges produktionskluster här

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile