Produktionsklustret för logistik

Klustret för logistik är ett av åtta kluster inom Sveriges produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling för att öka hållbarheten avseende ekonomisk, social och miljömässig utveckling inom området logistik.

Logistik är en integrerad del av produktionssystemet, där kundförväntningar och marknadskonkurrens kräver stora volymer, hög tillgänglighet och hög variation på komponenter genom försörjningskedjan. Samtidigt får inte systemet bryta mot miljömässig hållbarhet, det ska vara kostnadseffektivt och säkerställa materialtillgänglighet och kvalitet samt vara flexibelt och agilt, men ändå robust och resilient.

 

Det här klustrets fokus

Målet för klustret är att öka hållbarheten avseende ekonomisk, social och miljömässig utveckling, genom:​

 

Vad är fördelen med att delta i ett kluster?

Målet är att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara tillverkningssystem som är kapabla att effektivt förse marknaden med framtidens innovativa produkter. Genom klustrens arbetssätt stärks Sveriges fortsatta framgångar som hållbar industrination. Detta få du genom att delta:

Klustermedlemmar: Volvo Cars, Scania, AB Volvo, EQ-pack, Chalmers, KTH, RISE, FKG.

Klustret välkomnar fler företag! Kontakta oss för mer information!
Koordinator: Martin Kurdve, RISE

Läs mer om Sveriges produktionskluster här

Dela