Produktionsklustret för logistik

Klustret för logistik är ett av åtta kluster inom Sveriges produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling för att öka hållbarheten avseende ekonomisk, social och miljömässig utveckling inom området logistik.

Logistik är en integrerad del av produktionssystemet, där kundförväntningar och marknadskonkurrens kräver stora volymer, hög tillgänglighet och hög variation på komponenter genom försörjningskedjan. Samtidigt får inte systemet bryta mot miljömässig hållbarhet, det ska vara kostnadseffektivt och säkerställa materialtillgänglighet och kvalitet samt vara flexibelt och agilt, men ändå robust och resilient.

Målet för klustret är att öka hållbarheten avseende ekonomisk, social och miljömässig utveckling, genom:

 

Klustermedlemmar

FKG, Volvo Cars, Scania, AB Volvo, Chalmers, KTH, RISE

Klustret välkomnar fler företag! Kontakta oss för mer information.

 

Kontakt

Ordförande: Lena Palm, Volvo Group
Koordinator: Martin Kurdve, RISE

Läs mer om Sveriges produktionskluster här

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile