Produktionsklustret för logistik

Logistik är en integrerad del av produktionssystemet, där kundförväntningar och marknadskonkurrens kräver stora volymer, hög tillgänglighet och hög variation på komponenter genom försörjningskedjan. Samtidigt får inte systemet bryta mot miljömässig hållbarhet, det ska vara kostnadseffektivt och säkerställa materialtillgänglighet och kvalitet samt vara flexibelt och agilt, men ändå robust och resilient.

Målet för klustret är att öka hållbarheten avseende ekonomisk, social och miljömässig utveckling, genom:

 

Klustermedlemmar:

FKG, Volvo Cars, Scania, AB Volvo, Chalmers, KTH, RISE

Kontakt:

Leif Ohlsson, FKG, leif.ohlsson@fkg.se

Martin Kurdve, RISE, martin.kurdve@ri.se

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile