Produktionsklustret för komponenttillverkning

Klustret för komponenttillverkning är ett av åtta kluster inom Sveriges Produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom avancerad tillverkning av komponenter till fordonsindustrin.

Komponenttillverkningsklustret arbetar med tillverkningen av komponenter, främst i metaller. Fokus ligger på att utveckla effektiva, flexibla och robusta tillverkningstekniker för tillverkning av komponenter, material, verktyg och maskiner. Detta inkluderar en rad ämnen från materialval, utveckling av tillverkningsprocesser, process- och produktionsplanering till kvalitetssäkring.

 

Teknikområden som omfattas

 

Vad är fördelen med att delta i ett kluster?

Målet är att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara tillverkningssystem som är kapabla att effektivt förse marknaden med framtidens innovativa produkter. Genom klustrens arbetssätt stärks Sveriges fortsatta framgångar som hållbar industrination. Detta få du genom att delta:

Klustermedlemmar: Aurobay, Scania, FKG, AB Volvo, LEAX, RISE, Sandvik Coromant, Chalmers, Swerim och KTH.

Klustret välkomnar fler företag! Kontakta oss för mer information.

Koordinator: Eva Troell, RISE

Läs mer om Sveriges produktionskluster här

Dela