Produktionsklustret för komponenttillverkning

Klustret för komponenttillverkning är ett av åtta kluster inom Sveriges Produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom avancerad tillverkning av komponenter till fordonsindustrin.

Komponenttillverkningsklustret arbetar med tillverkningen av komponenter, främst i metaller. Fokus ligger på att utveckla effektiva, flexibla och robusta tillverkningstekniker för tillverkning av komponenter, material, verktyg och maskiner. Detta inkluderar en rad ämnen från materialval, utveckling av tillverkningsprocesser, process- och produktionsplanering till kvalitetssäkring.

Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom avancerad tillverkning av komponenter till fordonsindustrin. Förväntade resultat är:

 

Teknikområden som omfattas 

 

Klustermedlemmar

Volvo Cars, Scania, FKG, AB Volvo, RISE, Sandvik Coromant, Chalmers och KTH.

Klustret välkomnar fler företag! Kontakta oss för mer information.

 

Kontakt

Ordförande: Lorenzo Daghini, Scania
Koordinator: Eva Troell, RISE

Läs mer om Sveriges produktionskluster här

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile