Produktionsklustret för komponenttillverkning

Komponenttillverkningsklustret arbetar med tillverkningen av komponenter, främst i metaller. Fokus ligger på utveckling av effektiva, flexibla och robusta tillverkningstekniker för tillverkning av komponenter, material, verktyg och maskiner. Detta inkluderar en rad ämnen från materialval, utveckling av tillverkningsprocesser, process- och produktionsplanering till kvalitetssäkring.

Mål:
Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom avancerad tillverkning av komponenter till fordonsindustrin. Förväntade resultat är:

Komponenttillverkning omfattar ett flertal teknikområden, t ex: 

Klustermedlemmar:
Volvo Cars, Scania, FKG, AB Volvo, RISE, Sandvik Coromant, Chalmers och KTH.
Klustret välkomnar fler företag.

Kontakt: 
Ordförande:
Lorenzo Daghini, Scania

Koordinator: Eva Troell, RISE, eva.troell@ri.se

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile