Produktionsklustret för digitaliserad produktion

Klustret för digitaliserad produktion är ett av åtta kluster inom Sveriges produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom produktionssystem och produktionsutveckling med stor användning av digitala tekniker och relaterade metoder och processer.

Produktionsklustret för digitaliserad produktion fokuserar på produktionssystem och produktionsutveckling med stor användning av digitala tekniker och relaterade metoder och processer. Visionen är att vara ett nationellt erkänt industridrivet kluster som främjar samarbete inom forskning och testbäddar för att åstadkomma digital produktion i världsklass.

 

Prioriterade forskningsområden

Datorverktyg för virtuell produktion:

Användning produktionsdata:

Arbetssätt för utveckling:

Utformning av automationssystem:

 

Vad är fördelen med att delta i ett kluster?

Målet är att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara tillverkningssystem som är kapabla att effektivt förse marknaden med framtidens innovativa produkter. Genom klustrens arbetssätt stärks Sveriges fortsatta framgångar som hållbar industrination. Detta få du genom att delta:

 

Arbetssätt och organisation i klustret

I klustret har vi gemensamma aktiviteter:

Därtill kommer möjlighet att medverka i andra klusters aktiviteter.

Projektet leds av industriell ordförande (Alf Andersson, Volvo Cars), koordineras av RISE (Magnus Widfeldt, Per Gullander). Som stöd för arbetet finns dessutom fyra ledare för de fyra forskningsområdena

 

Medlemmar i klustret för digitalisering

Tillverkande företag / branschorganisationer: AB Volvo, Volvo Cars, Scania, FKG, GKN Aerospace, 3M,

Teknikleverantörer / konsulter: Siemens Digital Industries Software,  Unibap, Ideal Grp, Good Solutions, Utvyakta, Virtual Manufactruring, EyeAtProduction,

Universitet: Linnéuniversitetet, Uppsala univ, Högskolan väst,  KTH , Chalmers, Högskolan i Skövde, Jönköping Univ, Linköpings universitet

Institut / övriga organisationer: Innovatum, EIT Manufacturing, Swerim, och RISE.

 

Klustret välkomnar fler företag! Kontakta oss för mer information!

Koordinatorer: Per Gullander, RISE och Magnus Widfeldt, RISE

Läs mer om Sveriges produktionskluster här

Dela