Produktionsklustret för digitaliserad produktion

Klustret för digitaliserad produktion är ett av åtta kluster inom Sveriges produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom produktionssystem och produktionsutveckling med stor användning av digitala tekniker och relaterade metoder och processer.

Digitaliserad produktion fokuserar på produktionssystem och produktionsutveckling med stor användning av digitala tekniker och relaterade metoder och processer. Visionen är att vara ett nationellt erkänt industridrivet kluster som främjar samarbete inom forskning och testbäddar för att åstadkomma digital produktion i världsklass.

Målet för klustret är att öka hållbarheten avseende ekonomisk, social och miljömässig utveckling, genom:

 

Prioriterade forskningsområden

 

Klustermedlemmar

AB Volvo, RISE, Volvo Cars, Scania, Högskolan Väst,  KTH, Chalmers, FKG, Högskolan i Skövde, Innovatum, Uppsala Universitet, Cognizant

 

Kontakt

Ordförande: Grethe Hallberg, Scania
Koordinatorer: Per Gullander, RISE och Magnus Widfeldt, RISE

Läs mer om Sveriges produktionskluster här

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile