Produktionsklustret för digitaliserad produktion

Klustret fokuserar på produktionssystem och produktionsutveckling med stor användning av digitala tekniker och relaterade metoder och processer. Visionen är att vara ett nationellt erkänt industridrivet kluster som främjar samarbete inom forskning och testbäddar för att nå Digital Manufacturing i världsklass.

Målet för klustret är att öka hållbarheten avseende ekonomisk, social och miljömässig utveckling, genom:

Prioriterade forskningsområden:

Datorverktyg för virtuell produktion

Användning produktionsdata

Arbetssätt för utveckling

Utformning av automationssystem

Klustermedlemmar:

AB Volvo, RISE, Volvo Cars, Scania,
Högskolan Väst,  KTH, Chalmers, FKG,
Högskolan i Skövde, Innovatum,
Uppsala Universitet, Cognizant

Kontakt:

Ordförande: Johan Vallhagen, AB Volvo, johan.vallhagen@volvo.com

Koordinator: Per Gullander, RISE,  per.gullander@ri.se och Magnus Widfeldt, RISE, magnus.widfeldt@ri.se

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile