DigiLean – Digitaliseringskoncept för lärande och kunskapsåteranvändande

Projekttid: 2015 – 2016

Budget: 775 000 kr

I projektet DigiLean vill vi ta fram ett digitaliseringskoncept för ett integrerat förbättrings och kunskapsflöde inom industriell produktion. Huvudtesen är att detta görs genom att koppla ihop rutiner för lärande med principer för kunskapsåteranvändning. Risken i projektet är hög eftersom många har försökt tidigare och misslyckats. Vår hypotes är att detta beror på en övertro till digitaliseringen, samt etablerade verktyg och rutiner, och en människas förmåga att anpassa sig till datorbaserade system. Vår andra hypotes som vi tror har en chans att lyckas är fokus på en rad förenklingar genom t.ex. (lättvikts IT), leanverktyg, principer, och metoder. Kombinerat med en metodik som involverar mycket integrerat testande och demonstorer i verklig produktions-miljö (i syfte att maximera lärandet i projektet) samt ett konsortie med projektpartners som är bekanta med utmaningen är vårt sätt att hantera dessa risker och öka sannolikheten att lyckas.

Konsortiet består av fyra organisationer som tidigare samarbetat kring att digitalisera produktutvecklings- och produktionsmetodik (inom Vis-IT 2012-02175 www.projectvisit.org). Tillsammans lyfts kompetens från forskningen inom Lean och kunskapshantering in (Chalmers), industriell produktion (Toyota, Dentsply) från två olika sektorer (Verkstad och Medicinteknik) samt IT och demonstrator-utvecklingskompetens (Yolean).

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016