Virtuellt svetsnings test och prototypplattform

Virtuellt svetsnings test och prototypplattform

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 720 000 kr

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Projektets mål var att utveckla ”virtuellsvetsprov och virtuellprotyper” -plattform som möjliggör för att ersätta fysiska svetsprov. Avskaffandet eller minskningen av den iterativa utvecklingsprocessen som inbegriper fysisk provning är önskvärt för att minska kostnad, tid, resursförbrukning och övergripande effektivitet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat en demonstratör för kunskap-återanvändning och virtuellt test. Plattformen består av en databas, kunskapsbas med algoritmer för beslutsfattande som har ett användarvänligt gränssnitt med förmåga att kopplas till simuleringsverktyg. Plattformen möjliggör kunskap återanvändning och stöd för beslutsfattande vid bågsvetsning beredning.

Upplägg och genomförande

Industriella fall hos deltagande parter används för att ta fram plattformen. Flera  möten och telefonmöte hade genomförts där krav-specifikationer, begrepp, regler, processkunskap, hade diskuterats under mötena. Indata och information från deltagande parterna används för test och demonstreration av plattformen. En kort hjälpdokumentation har också framtagits för användaren.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016