Tillbaka till Projekt

TOOLF

TOOLF

Under de senaste decennierna har ändrad lagstiftning skapat en situation där
miljöbelastningen från, och kostnaderna för, behandling av stora avfallsströmmar har stigit kraftigt. Det är avfall som innehåller organiskt material blandat med oorganiskt i ogynnsamma proportioner. Förbränningen kräver stödbränsle och orsakar stort slitage på förbränningsanläggningar samtidigt som merparten av materialet bildar förbränningsrestprodukter. Dessa material innehåller samtidigt för deponering otillåtet höga halter av organiskt material. Hundratusentals ton, kanske någon miljon ton av dessa avfall faller årligen i Sverige, och situationen är liknande i många europeiska länder.
Projektet syftar till att utveckla, demonstrera och marknadsintroducera nya behandlingsmetoder för dessa avfall. Utvecklingen baseras på avancerade
karakteriseringsmetoder och en bank av erfarenheter av olika fysiska, mekaniska, kemiska och biologiska processer för avfallsbehandling.
Projektet väntas resultera i mera konkurrenskraftiga och mindre miljöbelastande behandling av tre vanliga avfallsströmmar med de ovan beskrivna egenskaperna: Siktrest från materialåtervinning ur bygg- och verksamhetsavfall, muddringsavfall, och markföroreningar från sågverk och impregneringsanläggningar.

Projektet drivs i samarbete mellan RGS 90 Sverige AB och Luleå Tekniska Universitet.

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Affärsutveckling, Återvinning, Automation, Förnyelsebara resurser, Innovation, Små och medelstora företag (SMF)

Liknande projekt

Projekttid

2015-2019

Budget

10,3 milj kr varav 4,8 milj från Mistra Innovation