Tillbaka till Projekt

SuRE BPMS – Hållbara resurseffektiva Business Performance Measurement Systems

SuRE BPMS – Hållbara resurseffektiva Business Performance Measurement Systems

I princip alla företag har infört någon form av Business Performance Measurement System (BPMS) för att följa upp och förbättra produktion och implementera produktionsstrategier. Ökat fokus på hållbarhet gör att nya nycketal införts för att säkerställa att hållbarhetsmålen uppnås. Därmed ökar antalet nyckeltal ständigt tillika komplexiteten i de system för nyckeltalsuppföljning företagen använder. Detta leder till brister i dagens system och arbetssätt:

  • Otydliga kopplingar och beroenden mellan olika nyckeltal
  • Dålig integration av hållbarhetsdimensionen i BPMS och förbättringssystem
  • Vaga kopplingar mellan åtgärder, mål, och strategiska beslut.
  • Brist på metoder och nyckeltal för att följa upp och utveckla andra processer än tillverkning.

Syftet med det föreslagna projektet är att möta dessa brister i nära samarbete inom projektkonsortiet som består av 3 universitet, ett forskningsinstitut, 5 tillverkningsföretag och 2 konsultföretag. Konsortiets sammansättning ger en bredd avseende företagsstorlek, produktmix, roll och drivkraft för att medverka i projektet. Målen är att:

  • Integrera hållbarhetsdimensionen i BPMS och förbättringsarbete
  • Utveckla nyckeltal och principer för proaktivt beslutsfattande istället för reaktivt rapporterande
  • Öka visualisering av prestanda mellan olika nivåer i företaget
  • Inkludera uppföljning och förbättring av övriga processer (produktionsutveckling, inköp, R&D) i BPMS.

Avsikten är att åstadkomma ökad effektivitet och mätbarhet för bättre ledning och styrning av produktion mot strategiska mål och mot ökad hållbarhet. Direkta effekter är minskade konstander, ökad resurseffektivitet och ökad informationskvalitet i beslutsprocesser hos de medverkande företagen.

Projektledare

Deltagande forskare

Mats Winroth

Mats Winroth

Biträdande Professor i Operations Management med inriktning Industriell Produktion på Chalmers. Professor i Produktionssystem på Tekniska Högskolan vid Jönköping University

Ämnesområden

2030, P2030-01-Resurseffektiv produktion

Liknande projekt

Projekttid

2015-2017

Budget

5 730 000 kr

Partners

Lunds Universitet

Chalmers Tekniska Högskola

Swerea IVF

GKN Aerospace Engine Systems AB

Capgemini AB

Haldex AB

Sandvik Mining and Construction AB

Volvo Car Corporation AB

Volvo Construction Equipment AB

ÅF AB

Satsningar

Produktion2030