Resultatdag i Produktion2030 den 5 november 2015

Projekttid: 2015 – 2015

Budget: 600 000

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Syfte var att i seminarieform presentera och diskutera framtidens produktion i Sverige samt visa upp resultat från projekt i Produktion20030. Syftet var också att samla Sveriges aktörer inom produktionsområdet, förankra och sprida information om programmet och dess satsningar idag och framöver. Målen med projektet uppfylldes. 240 personer från industri, akademi och institut från hela Sverige deltog och det fanns utrymme och tillfällen för mingel och informella diskussioner utöver konferensprogrammet.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten var hög medverkan från industrin (50% av deltagarna), stort engagemang och intresse för forsknings- och innovationsprojekten och intressanta och tankeväckande presentationer. Därtill genomförde programkontoret och kommunikationsansvarige en rad kommunikationsaktiviteter före, under och efter konferensen (Produktion2030 ´trendade´ på Twitter under dagen).

Upplägg och genomförande

Ett år före konferensen bildades en projektgrupp, bestående av programkontor, arrangör på plats i Göteborg samt kommunikationsbyrån (Brand Manual som Produktion2030 samverkar med). Omfattande produktionsplanering gjordes med regelbundna avstämningar. Stor vikt lades vid kommunikationsmaterial och alla 18 projekt gjordes om till populärvetenskapliga versioner.

Dela

Liknande projekt

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning