Instrument Små och medelstora företag 2017

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 2 500 000 kr

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Det är en stor utmaning för små och medelstora företag (SMF) att vara uppdaterade om ny teknik, nya metoder och ny kunskap. Nära 200 företag medverkar i Produktion2030s olika projekt. Överföring av resultat från projekt i Produktion2030 måste också ske bredare. Instrumentet syftar till att paketera resultat, sprida dessa till SMF samt öka forskares kontaktnät och kunskap om utmaningar som rör SMF.

Målsättning:
– öka antalet företag som använder resultat från Produktion2030s projekt
– öka antalet SMF som medverkar i Produktion2030:s projekt och andra aktiviteter.

Resultat och förväntade effekter

Projektresultat
– Merparten av projekten genomför paketering av (del)resultat för SMF.
– Resultat sprids till fler företag i form av TeknikWorkshoppar, kurser, seminarier, mm – Resultat är digitalt tillgängliga
– 200 SMF har medverkat i Produktion2030s SMF-aktiviteter 2020

Direkta effekter
Produktion2030 når fler SMF med sina forskningsresultat genom att:
– Regionala industriorganisationer använder resultaten i sina kanaler
– SMFs medverkan i forsknings- och innovationsprojekt ökar
– Anpassningen av FoI-projekten till SMF-målgruppens behov och utmaningar ökar

Upplägg och genomförande

Ett antal olika typer av aktiviteter genomförs som samlat bidrar till ökad förståelse, interaktion och utbyte mellan akademi, institut, regionala aktörer, industrinätverk och SMF för att på så sätt öka spridning och tillämpning av den nya kunskap som tas fram.

Huvudaktiviteter
– Dialog och förankring med FoI-projekt och arenor
– Paketeringar
– TeknikWorkShops och seminarier inkl uppföljning för fortsättning
– Breddkommunikation, skriftlig: nyhetsflöde hemsida, notiser, artiklar, kalendarium – Breddkommunikation, muntlig: föredrag, montrar
– Projektledning

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016