AMtoFlex – Additivt tillverkade verktygsdelar för flexibel produktion och optimerade produktegenskaper

Projekttid: 2016 – 2018

Budget: 9 750 000 kronor

Satsning: Produktion2030

Kortade ledtider och förbättrade prestanda för verktyg genom innovativa tillverknings- och monteringsstrategier samt optimerad verktygsdesign möjliggjort genom användande av additiv tillverkning (AM).

AMtoFlexs projektmål är att stärka konkurrenskraften för den svenska tillverkande industrin genom ökad produktionsflexibilitet inom den svenska verktygsindustrin. Detta kommer att genomföras medelst innovativ verktygsdesign, tillverknings- och monteringsstrategi genom att tillämpa nydanande teknologier så som Additiv Tillverkning (AM). Verktygsindustrins största utmatning är långa ledtider som bidrar negativt till konkurrenskraften och omställningsförmågan hos den svenska tillverkande industrin. I snitt, är ledtiden för verktyg ca 11 veckor, och för mer komplexa verktyg kan ledtiden vara så lång som 1 år (fordonsindustrin). AM är en möjliggörare för tillverkning av s.k. ´near-net-shape´ inkluderat interna kylkanaler som bidrar till att efterföljande och tidkrävande bearbetningsoperationer minskar avsevärt eller elimineras helt. Genom att utnyttja de digitala fördelarna med AM kan förutsättningar för en flexibel leverantörskedja skapas. AMtoFlex tillverkningsstrategi har även en positiv inverkan på verktygens prestanda genom minskade cykeltider och genom bättre egenskaper på tillverkade komponenter. Dessutom, bidrar AMtoFlex till en hållbar produktion genom kraftigt reducerat materialspill, högre utnyttjandegrad av ingångsmaterialet i AMtoFlex, som i sin tur bidrar till cirkulär ekonomi.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning
Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile