Sveriges produktionskluster

Mötesplats för företag med tillverkning i Sverige

Svensk fordonsindustri har initierat en struktur för samordning av forskning och utveckling – Sveriges Produktionskluster. Under 2020 fick RISE i uppdrag att samordna klustren som samtidigt har vidgat sin målgrupp till alla företag med tillverkning  i Sverige. 

Idag koordinerar åtta aktiva kluster olika expertområden inom tillverkning. Fyra av dessa fokuserar på tillverkningsprocesser och de andra fyra täcker områden som stödjer alla processerna.

 

Stärker Sverige som hållbar industrination

Målet är att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara tillverkningssystem som är kapabla att effektivt förse marknaden med framtidens innovativa produkter. Genom klustrens arbetssätt och aktiviteter stärker vi Sveriges fortsatta framgångar som hållbar industrination.

 

Detta gör vi i klustren

 

Våra kluster

 

Vad är fördelen med att delta i ett kluster?

Målet är att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara tillverkningssystem som är kapabla att effektivt förse marknaden med framtidens innovativa produkter. Genom klustrens arbetssätt stärker vi Sveriges fortsatta framgångar som hållbar industrination. Detta kan du vinna genom att delta i ett kluster:

 

Läs senaste nyhetsbrevet från Sveriges produktionskluster

Prenumerera på Produktionsklustrens nyhetsbrev!

 

Vår organisation

Vill du på att delta i något av våra kluster?

Kontakta mig så berättar jag mer! Boel Wadman, RISE

Dela