Nyheter

Ny kunskap för att stödja flexibla automatiserade materialhanteringssystem

Nyhet Projektet FAKTA (Flexible Automation of Kitting, Transport and Assembly) fokuserar på industriella materialhanteringsprocesser i form av interntransporter och plockprocesser. Gränssnitten mot lager och monteringsprocesser betonas också i projektet. Syftet är att generera kunskap som kan stödja utformning och styrning av högpresterande automatiserade materialhanteringssystem med en hög grad av flexibilitet.

Paradigmskifte i värmningsteknik för formning av lättviktskomponenter

Nyhet ThermLight2 är ett forskningsprojekt med koppling till produktionsklustret för formning och fogning. Syftet med projektet är att utveckla en ny induktionsteknologi för uppvärmning av plåt i ett produktionssystem för presshärdning. Möjligheten att använda induktionsvärmning kan minska energiåtgången (med minst 50 %) och minska utrymmesbehov och investeringskostnader för värmda formningsprocesser.