Nyheter

Paradigmskifte i värmningsteknik för formning av lättviktskomponenter

Nyhet ThermLight2 är ett forskningsprojekt med koppling till produktionsklustret för formning och fogning. Syftet med projektet är att utveckla en ny induktionsteknologi för uppvärmning av plåt i ett produktionssystem för presshärdning. Möjligheten att använda induktionsvärmning kan minska energiåtgången (med minst 50 %) och minska utrymmesbehov och investeringskostnader för värmda formningsprocesser.