Om GDPR

Den 25 maj 2018 ersätts den svenska Personuppgiftslagen av EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) vilket bland annat innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter.

Kunskapsförmedlingen är en samlingsplats för svensk forskning inom produkt- och produktionsutveckling, med syftet att göra forskningsresultat mer tillgängliga för industrin och stärka samverkan mellan högskolor, institut och näringsliv. Som upplagd forskare kan du när som helst revidera din profil inklusive kontaktuppgifter och bestämma om din profil ska publiceras eller ej.

I den händelse du vill att din forskarprofil ska bli borttagen från Kunskapsförmedlingen kontaktar du oss på adress info@kunskapsformedlingen.se. Forskare som inte har uppdaterat sin profilsida under en period av 2 år (från nu, dvs fram till 25 maj 2020) kommer att rensas bort från Kunskapsförmedlingen.