Mentorskap i Mätnätverk – MIM

Projekttid: 2018 – 2019

Budget: 701 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Undersöka förutsättningarna för tjänster kring digitaliserad geometrisk mätteknik bl.a. mentorskapsförmedling

Kompetensbrist ses av svensk tillverkningsindustri som ett hot mot digitaliseringen inom tillverkningsindustrin och därmed ett hot mot dess konkurrenskraft internationellt. Projektet föreslår en mentorskapslösning där de erfarna mätspecialisterna coachar de yngre, ofta kvinnor, samtidigt som de får lära sig de digitala teknikerna inom mätteknik för att underlätta generationsskiftet av såväl teknik som personal. Utöver mentorskapskoordinering skall det klargöras hur långt den samlade kompetensen inom RISE kan medverka som tekniskt upphandlingsstöd i industrins digitaliserings-investeringar. Projektet skall även förbereda RISE för att tillhandahålla tvärfunktionell kompetens i tjänster kring digitala 3D-modeller baserade på stora mängder mätdata och digitaliserad geometrimätning i allmänhet. Tillsammans möjliggör nätverket, projektet och den föreslagna mentorskapsmiljön en nationell kraft för att digitalisera och lyfta svensk mätteknik inom tillverkningsindustrin till världsklass. En stor konkurrensfördel internationellt för svensk tillverkningsindustri.

Projektet genomförs i form av 5 arbetspaket:

  1. Trippel kompetensväxling genom mentorskapsförmedlingstjänst
  2. Mättekniskt upphandlingsstöd som tjänst
  3. Tjänster kring digitala 3D modeller baserade på mätdata
  4. Affärsmodell för tjänsterna
  5. Projektledning

Projektet kommer att genomföras i nära samarbete mellan RISE och industriprojektmedlemmarna för att på bästa sätt möta behoven i dagens och morgondagens tillverkningsindustri.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt