Kortare ledtid genom avancerade verktygsstrukturer med fokus på plåtformning

Projekttid: 2017 – 2019

Budget: 8 818 000 kr

Satsning: Produktion2030

 

Projektets syfte är att minska ledtiden för pressverktyg genom ökad leverantörssamverkan och forskning. Projektet kommer använda och vidareutveckla en effektiv och tillförlitlig länk, istället för resurskrävande sammanfogning, mellan plåtformningssimulering och strukturanalys av industriella pressverktyg. Länken har varit väldigt lyckad och snabb då den har använts för vikt och styvhetsoptimering av pressverktyg. Resultatet kommer att implementeras i värdekedjan genom riktlinjer för hantering av press- och verktygsdeformationer.

Dessa metoder är tänkta att:

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

2016 – 2019

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning
Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile