Automationslösningar för hantering av produktionsavvikelser (ASPIRE)

Automationslösningar för hantering av produktionsavvikelser (ASPIRE)

Projekttid: 2018 – 2020

Budget: 5 410 000 kronor

Satsning: Produktion2030

Metod för förstå hur informationshanteringen kan automatiseras för effektiv hantering av produktionsavvikelser.

Syfte och mål
Produktion och logistik är mycket komplexa med beroenden mellan många samverkande system, dynamik och frekventa förändringar. Trots systematiskt arbete för att öka processtabiliteten, är frekventa avvikelser från produktionsplanen vanliga. Projektet syftar till att stödja hantering av avvikelser och omplanering av uppgifter genom att automatisera relevanta informationsflöden och processer. Projektet utvecklar en modell som identifierar och beskriver behov av stöd, information och automation samt en metodik som hjälper företag att specificera sina behov.

Förväntade effekter och resultat
Konkurrenskraften förväntas öka som ett resultat av mer automatiserad och effektiv hantering av avvikelser inom produktionen. Förbättrad informationsautomatisering ger snabbare reaktion och flexibilitet mot avvikelser och förändringar i produktionsplaner, samt minskad propagering av störningar. Ökad automation kommer att ge tillgång till relevant information och öka kunskapen om händelser. Dessutom väntas metoden ge företagen bättre underlag för framtida investeringar i tekniska lösningar, vilket också ökar användningen av automation.

 Planerat upplägg och genomförande
Modell och metodik utformas baserat på erfarenheter från fallstudier hos industripartner som var och en täcker olika behov och aspekter. Projektet utvecklar teknik och lösningar för ökad digitalisering och informationsautomatisering. En viktig del av projektet är spridningen av resultat och lösningar till svensk industri, särskilt till små och medelstora företag. Projektet är genomförs på 30 månader, leds av Swerea IVF, och genomförs tillsammans med Chalmers, KTH, Brogren Industries, Federal-Mogul, Volvo Penta, Tyri Lights och Marcus Komponenter.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

2016 – 2019

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning
Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile