Automation för Reparation och Återtillverkning (ARR)

Automation för Reparation och Återtillverkning (ARR)

Projekttid: 2018 – 2021

Budget: 9 206 325 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Syftet med ARR-projektet är att utveckla potentialen för automation inom underhåll och återtillverkning.

Återtillverkning är en industriell process där använda produkter återtillverkas till en kvalitet som nya produkter eller bättre. ARR-projektet syftar till att utveckla potentialen för automation inom underhåll och återtillverkning. Målen med projektet är att identifiera utmaningarna som finns med automation och att demonstrera konceptuella implementeringar av automation inom underhåll och återtillverkning. Motiv för företagen som deltar i projektet är att de ser potential i att införa automationslösningar dels genom att få upp produktionseffektiviteten och dels för att få en bättre arbetsmiljö. Arbetsmiljö kan förbättras genom att får minska hantering av farliga ämnen och att man kan undvika svår eller tung demontering eller rengöring av produkter. Metodmässigt kommer projektidén att börja med att vi gör en detaljerad automationsanalys hos fyra SMF:er som underhåller och återtillverkar olika elektriska produkter. Sedan kommer vi att utveckla virtuella och fysiska automationslösningar för utvalda steg hos företagen. Sedan kommer lösningar att implementeras och spridas så att fler företag kan få tillgång till lösningarna. Under hela projektet kommer vi att se till så att lösningarna som utvecklas blir hållbara ur ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv. De deltagande parterna är: Linköpings Universitet (forskare), Swerea IVF (forskare), Yaskawa Nordic (robot-system implementörer), Scandi-Toner (återtillverkare av tonerkasetter),

Scandi-Gruppen (reparatörer av kopieringsmaskiner), Inrego (återtillverkare av datorer) och Megalans (återtillverkare av elektriska bildelar).

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

I SCARCE II kommer en demonstrator tas fram för att visa hur SMF och associerade värdeflöden kan öka effektivitet, konkurrenskraft, hållbarhet och internt samarbete genom digitalisering. Målet är att visa värdet av en ny digital lösning. SCARCE fokuserar på två underleverantörer i värdekedjan kopplade till Scania och Volvo. Demonstratorn är en molnbaserad lösning som kopplar samman tre testbäddar i industrin; Stena Industry Innovation Lab, Chalmers, RISE IVF lab, Mölndal och KTH's testbädd i Södertälje med hjälp av Siemens, AFRY, Qbim, Virtual Manufacturing och EQPack.

2020 – 2022

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

Flexibla modeller för smart underhåll

Underhåll i befintliga anläggningar blir allt viktigare, där prediktivt underhåll har blivit en framväxande teknik. Användningen av digitala verktyg för simulering och beslutsstöd är aktiviteter som bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion. Inom detta projekt har olika typer av digitala tvillingar utformats och utvärderats. Specifikt har nya prediktiva modelltyper testats i två olika industriella fallstudier. De två fallstudierna är en värmeväxlare på SSAB och en profilhyvel på Svenska fönster AB.

2017 – 2018