Sammanfogning av svåra materialkombinationer (JODIMACO)

Sammanfogning av svåra materialkombinationer (JODIMACO)

Projekttid: 2020 – 2023

Budget: 7 760 000 kr

Svårigheter vid sammanfogning är ofta en begränsande faktor för fordonsindustrin och viktreducering av produkt.

JODIMACO syftar till att effektivt och robust sammanfoga aluminium med ultrahöghållfasta stål i fordonskarosser, vilket är ett krav för till exempel lättare elektrifierade fordon med längre räckvidd och bibehållen säkerhet.

Målet är att möjliggöra fogning av multimaterialkombinationer som inte kan svetsas eller sammanfogas med traditionella processer för multimaterial, exempelvis SPR (självstansande nit) eller FDS (flytborrande skruv). En stor begränsning är att SPR och FDS inte klarar av att tränga igenom ultrahöghållfast stål, över ca 600 MPa, när man önskar att sammanfoga det till aluminiumdelar. Intressanta materialkombinationer inom fordonsindustrin, som framförallt kommer studeras, inkluderar gjutet och extruderat aluminium till borstål. Processerna EJOWELD (från EJOT) och SPACPLUG (från RB&W) kommer att studeras mer ingående. Fogbarhet, effekt av lim i förbandet, samt robusthet kommer också vara stora delar i projektet. Projektets komponentbaserade synsätt kommer underlätta implementering och möjliggöra flexibla tillverkningssystem, som är kvalitetssäkra, kostnadseffektiva och möjliggör slutprodukter med hög livscykeleffektivitet.

Projektgruppen består av ett konsortium med stor kompetens genom hela produktionskedjan och inkluderar materialleverantörer, leverantörer av fogningsutrustning och slutanvändare/kravställare. Relevanta sammanfogningsmetoder kommer att implementeras i testmiljö (Testbed Joining), fogningsmetodik och guidelines kommer att tas fram till grund för kommande företagsstandarder. Demonstration av komponenter fogade med den framtagna metodiken kommer att ingå i projektet.

Vinnovas Diarienr: 2020-02972

 

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

HJT-Hybrid Joining Testbädd för smart produktion

Hybridfogning, kombination av limning och mekanisk fogning, är mycket efterfrågad där flera material ska användas och sättas samman. HJT fokuserar därför på smarta fabrikens förmåga att skapa flexibel produktion med simulering och programmering i en digital tvilling som kombinerar den senaste tekniken för limning, montering och mekanisk fogning, reologibaserad simulering och automatiserad kollisionsfri banplanering. Projektets mål är att fokusera på hela hybridförbindelseprocessen och Att skapa en testbädd för hybridförening som en resurs för svensk industri.

2017 – 2020