ReusableUP

ReusableUP

Projekttid: 2021 – 2023

Budget: 9,1 miljoner kronor

Satsning: Mistra Innovation 23

Urininkontinens är ett vanligt problem som drabbar allt från unga kvinnor som nyligen har fött barn till män som har genomgått en prostataoperation. Bland personer över 70 år lider nästan hälften av alla, både kvinnor och män, av ofrivilligt urinläckage.

För att lindra problemet, som kan vara socialt stigmatiserande, används olika typer av skydd. Dessa är oftast av engångstyp eftersom de återanvändningsbara varianter som finns idag inte har samma funktion eller bekvämlighet.

Ur ett miljöperspektiv är det dock angeläget att kunna ställa om konsumtionen av engångsprodukter till mer cirkulära lösningar, något som även hälso- och sjukvården efterfrågar.

En utmaning är att få användare, som ofta skäms över sina problem, att vilja använda tvättbara skydd. Förklaringar till det är att det är både enklare och mer diskret att använda något som kan kastas efter användning, och att de tvättbara alternativ som finns idag inte klarar av att ta upp och behålla vätska lika bra som engångsskydd som innehåller effektiva superabsorbenter.

För att kunna utveckla väl fungerande återanvändningsbara inkontinensskydd kommer projektet ReusableUP att utforska vätskespridning i textila material. En fråga som ska besvaras är hur man bäst uppnår en optimal vätskehantering i kompositer med flera textillager genom att kombinera olika fibrer, garner och textilstrukturer.  En annan blir att undersöka vilka parametrar som optimerar genomsläpplighet, spridning och absorption av vätska i och mellan olika skikt.

Det handlar helt enkelt om att få till ett skydd där vätska snabbt sugs upp i de översta lagren som sedan fördelas och absorberas i de underliggande utan att tränga upp till ytan igen. Det gäller även att hantera den motsättning som finns mellan bra funktion och tvättbarhet. Inte minst eftersom de egenskaper som gör ett skydd effektivt inte ska försvinna när materialet tvättas.

Projektets slutmål är att ta fram en prototyp av ett återanvändbart skydd anpassat för lätt- till medel urininkontinens för att kunna göra användartester.

Detta projekt drivs i samarbete med Högskolan i Borås, Facilette och Sanicare AB.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Enabling REuse, REmanufacturing and REcycling Within INDustrial systems (REWIND)

REWIND-projektet kombinerar principerna för lean production och ekoeffektivitet i tre industridrivna piloter vid Stena Recycling, Volvo AB och IKEA GreenTech. Målsättningen är att bi-behålla det värde som finns i produkter och material genom att cirkulera/sluta flödet (återanvända, åter-producera, återvinna, etc.). Lärdomar från piloterna kommer att användas för att utveckla pedagogiska verktyg för ingenjörer och industriledare för att påskynda tillämpningen av bästa praxis för cirkularitet och hållbar produktion i industrin.

2019 – 2022

Polyfree 2.0

Cyclicor, som har sitt ursprung på Lunds universitet, har i ett tidigare projekt inom Mistra Innovation framgångsrikt utvecklat en metod för att producera plasterna polykarbonat (PC) och polyuretan (PU) utan giftiga tillsatser. Ett mål för projektet Polyfree 2.0 är att öka produktionen av de nya plasterna från labbskala till mängder som gör att de medverkande industriföretagen i sin tur kan ta steg mot färdiga produkter. Andra mål är att plasterna ska bli återvinningsbara samt få efterfrågade egenskaper.

2021 – 2023

Polyfree 2.0