Karakuri IoT (RISE SICS)

Projekttid: 2018 – 2020

Budget: 10 010 983 kronor

Satsning: Produktion2030

Projektet utvecklar ett koncept som möjliggör för industripersonal att enkelt ta fram IoT-stödda lågkostnadslösningar för förbättringar vid fabriksgolvet.

Införandet av IoT och andra IKT-nyheter görs ofta i stora projekt med långa ledtider. För att bättre ta tillvara på kunskap och innovationsförmågan hos de som jobbar nära produktionen behövs bättre metoder och verktyg som är anpassade för den miljön.

Målet med forskningsprojektet är att tillhandahålla ett digitaliseringskoncept som möjliggör för personalen på fabriksgolvet att själva digitalisera sin arbetsmiljö. Detta kommer att realiseras genom en lågkostnads-kaizen som vi benämner Karakuri IoT; en metodik för att bygga enkla digitaliseringslösningar med hjälp av ett tillhörande Internet-of-things-system som är enkelt att installera och använda, och som har en låg kostnad.

Det modulära systemet kommer att bidra till kaizen-aktiviteter på fabriksgolvet på flera sätt, till exempel genom att; realisera enkel automation till låg kostnad, specifikt relaterad till informationshantering och beslutsstöd; ge produktionspersonal möjlighet att använda sin kreativitet för att skapa sina egna IoT-baserade förbättringar; öka personalens lärande och acceptans för digitaliseringslösningar. Alla dessa vinster är relevanta för stora företag, men kanske i ännu större utsträckning för SMFer. Projektet genomförs av ett konsortium med mycket bred kompetens bestående av ett universitet och två forskningsinstitut, Mälardalens högskola respektive RISE Sics Västerås och Swera IVF, nätverksorganisationerna MiTC och Automation Region, samt ett flertal stora företag och SMFer, som Volvo CE, Seco Tools, Elektronikpartner, Mälarplast, och Vrena Mekaniska.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

2016 – 2019

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning
Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile