Hållbar produktrealisering av gjutjärnskomponenter i en längre värdekedja

Hållbar produktrealisering av gjutjärnskomponenter i en längre värdekedja

Projekttid: 2020 – 2022

Budget: 11 000 000 kr

Satsning: Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI

Minskad spridning i gråjärns skärbarhet ger lägre kostnader samt en förutsägbar och hållbar process.

Projektet syftar till att minska effekterna och spridningen i gråjärns skärbarhetsuppträdande och har målet att uppnå en förutsägbar och hållbar tillverkningsprocess. Arbetet bygger i stora delar på resultat från pågående projekt som snart avslutas. Genom föreliggande projekt förväntar sig projektgruppen att vidareutveckla, anpassa och komplettera nuvarande kunskaper och erfarenheter som möjliggör en industriell implementering av resultaten. Resultaten skall ge en förutsägbar och hållbar tillverkning av gråjärnskomponenter med inklusive ämneskontroll och produktionsuppföljning. Lägre tillverkningskostnader skall erhållas genom reducerade stillestånd, kassationer och taktförluster i kombination med lägre verktygskostnader genom optimerade skärdata och verktyg. Vidare skall striktare krav kunna tillämpas avseende åldring av ämnen och andelen spårämnen inklusive föroreningar. Resultaten kommer även att kunna ligga till grund för kravspecifikationer på gjutna ämnen, maskin- och verktygsinköp. Kunskaper från projektet skall även kunna till appliceras på andra gjutjärnstyper och till del på andra metallegeringar. Resultaten kommer primärt kunna användas av den industri som köper in och bearbetar järnbaserat gjutgods samt industri som utvecklar och säljer skärverktyg samt utgöra underlag till digitala stöd för teknologiberedning.

Vinnova dnr: 2019-03118

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Polyfree 2.0

Cyclicor, som har sitt ursprung på Lunds universitet, har i ett tidigare projekt inom Mistra Innovation framgångsrikt utvecklat en metod för att producera plasterna polykarbonat (PC) och polyuretan (PU) utan giftiga tillsatser. Ett mål för projektet Polyfree 2.0 är att öka produktionen av de nya plasterna från labbskala till mängder som gör att de medverkande industriföretagen i sin tur kan ta steg mot färdiga produkter. Andra mål är att plasterna ska bli återvinningsbara samt få efterfrågade egenskaper.

2021 – 2023

Polyfree 2.0

Enabling REuse, REmanufacturing and REcycling Within INDustrial systems (REWIND)

REWIND-projektet kombinerar principerna för lean production och ekoeffektivitet i tre industridrivna piloter vid Stena Recycling, Volvo AB och IKEA GreenTech. Målsättningen är att bi-behålla det värde som finns i produkter och material genom att cirkulera/sluta flödet (återanvända, åter-producera, återvinna, etc.). Lärdomar från piloterna kommer att användas för att utveckla pedagogiska verktyg för ingenjörer och industriledare för att påskynda tillämpningen av bästa praxis för cirkularitet och hållbar produktion i industrin.

2019 – 2022