Effektiv tillverkning av prepreg – ETAP

Effektiv tillverkning av prepreg – ETAP

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 720 000 kronor

Satsningar: Produktion2030

Industrin använder idag ofta energi- och tidskrävande autoklavprocesser för tillverkning av kompositer med höga kvalitetskrav till t.ex. flygindustrin.

Industrin använder idag ofta energi- och tidskrävande autoklavprocesser för tillverkning av kompositer med höga kvalitetskrav till t.ex. flygindustrin. Projektets syfte är att undersöka möjligheterna att introducera en ny tillverkningsmetod för högpresterande kompositer med potential att effektivisera dagens tillverkning, genom att delar av autoklavprocessen ersätts med en mer resurseffektiv pressprocess. För utvärdering kommer även försök med konventionell tillverkningsteknik att utföras och komponenterna analyseras och jämföras. Resultatet av projektet förväntas ge svar på om den föreslagna metoden har potential att användas inom flygbranschen genom att analysera flygcertifierade material. De sekundära material som ingår kommer att väljas med fokus på miljöpåverkan och återanvändning.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile