Effektiv tillverkning av prepreg – ETAP

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 720 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Industrin använder idag ofta energi- och tidskrävande autoklavprocesser för tillverkning av kompositer med höga kvalitetskrav till t.ex. flygindustrin.

Industrin använder idag ofta energi- och tidskrävande autoklavprocesser för tillverkning av kompositer med höga kvalitetskrav till t.ex. flygindustrin. Projektets syfte är att undersöka möjligheterna att introducera en ny tillverkningsmetod för högpresterande kompositer med potential att effektivisera dagens tillverkning, genom att delar av autoklavprocessen ersätts med en mer resurseffektiv pressprocess. För utvärdering kommer även försök med konventionell tillverkningsteknik att utföras och komponenterna analyseras och jämföras. Resultatet av projektet förväntas ge svar på om den föreslagna metoden har potential att användas inom flygbranschen genom att analysera flygcertifierade material. De sekundära material som ingår kommer att väljas med fokus på miljöpåverkan och återanvändning.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Enabling REuse, REmanufacturing and REcycling Within INDustrial systems (REWIND)

REWIND-projektet kombinerar principerna för lean production och ekoeffektivitet i tre industridrivna piloter vid Stena Recycling, Volvo AB och IKEA GreenTech. Målsättningen är att bi-behålla det värde som finns i produkter och material genom att cirkulera/sluta flödet (återanvända, åter-producera, återvinna, etc.). Lärdomar från piloterna kommer att användas för att utveckla pedagogiska verktyg för ingenjörer och industriledare för att påskynda tillämpningen av bästa praxis för cirkularitet och hållbar produktion i industrin.

2019 – 2022

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile