Fler projekt

Seminarier

Snabba innovativa företag i tillväxtekonomier

Flera företag i tillväxtekonomier som Kina,Turkiet och Brasilien har på kort tid byggt upp innovationsförmågor i världsklass, och de utmanar starkt etablerade företag på olika marknader. De nya konkurrenterna är inte bara innovativa utan också långt snabbare påatt utveckla nya produkter och tjänster. Huvudfrågan för seminariet är vilka implikationer detta har för svenskbaserade företags konkurrensförmåga. Vilka är utmaningarna och lärdomarna? Vilka strategiska satsningar men även samarbeten är möjliga? Konferensen är kostnadsfri, men deltagarantalet är begränsat. .

Fler seminarier

Nyheter

Fler nyheter

Aktuell profil

Fler forskare

SSF Vinnova Svenskt näringsliv Teknikföretagen KK-stiftelsen Mistra