Projekt

BattVolt

BattVolt

Battericellerna i dagens elfordon utnyttjas inte optimalt och speciellt för stora batterisystem som består av många battericeller finns möjligheter till betydande besparingar om man kan hitta en bra metod att utnyttja samtliga celler mer optimalt.

SmartSol

SmartSol

För att uppnå de högt uppställda nationella kraven i svensk byggsektor krävs en kostnadseffektiv, skalbar och integrerad lösning för uppvärmning, kylning och el.

Full Scale Modular Triblade (FSMT)

Full Scale Modular Triblade (FSMT)

Högst prioritet för vindkraften idag är att sänka den totala kostnaden för elproduktion, dvs kr per kWh.

ProECOnLub

ProECOnLub

Kol-nanostrukturer har väckt ett stort intresse för utvecklingen av bl.a. kolbaserade tillsatser för smörj- och kylmedel. Det senaste decenniet är kolmaterial varit i fokus på grund av dess höga kemiska stabilitet, överlägsna egenskaper och låga miljöpåverkan jämfört med främst svavelbaserade tillsatser, som idag ingår i smörjmedel.

Demonstration of Infrastructure for Digitalization enabling industrialization of Additive Manufacturing – DiDAM

Demonstration of Infrastructure for Digitalization enabling industrialization of Additive Manufacturing – DiDAM

DIDAM utvecklar och demonstrerar digitaliseringslösningar för industrialisering av Additiv Tillverkning

Strategies and Standards for Smart Swedish Industries

Strategies and Standards for Smart Swedish Industries

Projektet 4S - Strategies and Standards for Smart Swedish Industry - har som övergripande mål att stärka Sveriges position som ett ledande land inom Smart industri.

Indium

Indium

Indium är en silvrig metall som är mycket mjuk och formbar. Tillsammans med tenn kan metallen användas för att skapa indium-tennoxid med egenskaper som gör den till en av de viktigare komponenterna inom elektronikindustrin. Målet för projektet är därför att bygga en återvinningsenhet i en kontinuerlig produktion utan avfall.

Dynamic SALSA

Dynamic SALSA

Dynamic SALSA - Dynamic Scheduling of Assembly and Logistics Systems using AI

Resurseffektivisering med hjälp av laserultraljud (REAL)

Resurseffektivisering med hjälp av laserultraljud (REAL)

Mätning av härddjup och hårdhet med laserultraljud för resurseffektivisering av härdningsprocesser

Event

Nyheter

Forskare

Björn Johansson

Björn Johansson

Professor Hållbar Produktion

Forskare vid Produktionssystem, Chalmers. Forskar kring hur digitalisering kan främja och analysera/förbättra produktionssystem med avseende på hållbarhet.