Projekt

Glycerol

Glycerol

I detta projekt kommer en ny typ av miljövänlig hydraulvätska baserad på glycerol att utvecklas. Främsta källan till glycerol är som biprodukt vid framställning av biodiesel (RME), på grund av den stora efterfrågan på biodiesel så har det skapats ett stort överskott av glycerol på marknaden och idag behandlas glycerolet i många fall som ett avfallsmaterial.

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

Digi-Load – Testbädd för automatiserad hängning och nedplock av gods

Digi-Load – Testbädd för automatiserad hängning och nedplock av gods

Digi-Load fokuserar på stärkt konkurrenskraft inom svensk ytbehandlingsindustri genom automatisering och digitalisering.

En säkerhetsmodell för samverkande robotar (SCOR)

En säkerhetsmodell för samverkande robotar (SCOR)

Utveckling av en övergripande modell för säker installation av samverkande robotar

Event

Nyheter

Forskare

Peter Almström

Peter Almström

Docent

Produktionsanalys med fokus på produktivitetsfrågor, speciellt studier av manuellt arbete.

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile