Om oss

Kunskapsförmedlingen är en samlingsplats för svensk forskning inom produkt- och produktionsutveckling. De presenterade resultaten kommer från forskning som bedrivs inom Sveriges ledande forskningsprogram inom området. Syftet med Kunskapsförmedlingen är att föra ut resultat från forskning inom produkt- och produktionsutveckling till industrin, samt att stärka samverkan mellan högskolor, institut och näringsliv.

Kunskapsförmedlingen drivs av KK-stiftelsen, MISTRA, Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), Teknikföretagen/Svenskt Näringsliv, Tillväxtverket och VINNOVA, i nära samarbete med svensk industri, institut och högskola.

Kunskapsförmedlingen startades våren 2002 av ENDREA efter initiativ av programdirektör Professor Jan-Ove Palmberg och ordförande Carl-Göran Wikholm, Scania. Därefter har flera forskningsprogram anslutit till projektet; IMIE, PROPER, EPROPER inom SSFs forskarskolesatsningar. ProViking hade huvudmannaskap under åren 2004-2008 (med Lars Frenning som ordförande). Från januari 2009 är det Vinnova som är huvudman (ordförande Margareta Groth 2009-2016, Tero Stjernstoft från april 2016). Från halvårsskiftet 2016 medverkar även Tillväxtverket. Totalt omfattar Kunskapsförmedlingen ett nätverk av flera hundra forskare och deras forskningsprojekt.

Den första versionen av Kunskapsförmedlingen 1.0 (egenutvecklat content management system, CMS) användes 2002-2012. Version 2.0 (MODX) lanserades den 1 jan 2013. Nuvarande version 3.0 (WordPress) lanserades den 31 augusti 2016.

Ledningsgrupp

Johan Ölvander

Johan Ölvander

Kontaktperson för forskarnätverk ENDREA (1997-2002)

+4613281711

Johan Stahre

Johan Stahre

Kontaktperson för forskarnätverk PROPER (1998-2003) och kontaktperson för Styrkeområde Produktion (SFO) på Chalmers

+46317721288