SIVPRO – Shape Inspection by Vision in Production

Projekttid: 2015 – 2016

Budget: 150 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Syftet med projektet SIVPRO är att installera och utvärdera ett system som automatiskt kontrollerar formen hos produkter tillverkade vid en produktionslina. Systemet ska klara av att utvärdera isolerade produkter slumpmässigt placerade på ett löpande band utan att störa pågående produktion.

Projektet ”SIVPRO – Shape Inspection by Vision in Production” syftar till att öka automationsgraden vid kvalitetskontroll. Projektet kommer att utveckla och installera ett system med potential för allkontroll av produkter producerade vid en representativ produktionslina. Vidare kommer undersökas hur dessa data effektivt kan återkopplas till produktionssystemet.

I projektet SIVPRO utförs forskningen vid en reell produktionslina i Volvo Car Corporation:s fabrik i Olofström. Systemet ska klara av att utvärdera isolerade produkter slumpmässigt placerade på ett löpande band som rör sig med upp till 1 m/s utan att störa befintlig installation. Projektet bygger delvis vidare på teknologier utvecklade i tidigare projekt. Huvudsyftet med SIVPRO är att undersöka och optimera hur delarna samverkar med fokus på att få till ett komplett fungerande system.

Projektet kommer även att undersöka hur dessa data effektivt kan återkopplas till produktionssystemet. SIVPRO är baserat på samverkan mellan tre olika akademiska organisationer och fem företag vilka representerar olika aspekter av teknologin. Projektet leds från Luleå tekniska universitet med Volvo Car Corporation som huvudsaklig industriell partner. Projektet kommer att pågå under två år och avslutas med en demonstrationsworkshop.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Säker kortslutning (genväg)

SeeCut fokuserar på kostnadseffektiva produktionssystem för säker insamling, analys, visualisering, lagring och delning av produktionsdata. Projektet behandlar integrering av nya signaler och sensorer för datainsamling. För avancerade produkter, till exempel jetmotorkomponenter, är insamling av data under tillverkningen avgörande, inte bara för kvalitetssäkring utan även för övervakning av slitage för schemaläggning för återanvändning av sådana delar. Projektmålen är att identifiera viktiga tekniska krav relaterade till produktionsdata för användning i digitaliserade värdekedjor, definiera sätt att underlätta driftssättaning av nya signaler och dataströmmar från tillverkande maskiner och sensorer och definiera hur man säkert och kostnadseffektivt delar data i värdekedjor för cirkulär produktion.

2019 – 2019

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen