RobIn – Robust in-process joint finding

Projekttid: 2014 – 2016

Budget: 12 230 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Målen med projektet var att utveckla ett beröringsfritt system som går att bygga in i lasersvetshuvudet för att hitta och följa en fog vid lasersvetsning av stumfog med ´noll´-spalt med hög industriell robusthet samt att bilda en diskussionsgrupp för behov av FoU inom lasersvetsande industri.
Ett system har tagits fram som kan identifiera fogen trots nollspalt, repor nära svetsfogen mm. Systemet har provats med olika material i en speciellt framtagen demonstrator.
Lasergrupp FoU har bildats och har haft fem möten hittills.

Resultat och förväntade effekter

Systemet som tagits fram möjliggör stora inbesparingar i förtester och kvalitetskontroll hos lasersvetsande industri. Det ger också ökad flexibilitet vad gäller nya produkter och materialval genom kortare tid för intrimning. Vidare kan högre produktivitet uppnås genom att våga använda laserstrålar med mindre diameter. Systemet behöver dock vidareutvecklas för att kunna användas vid adaptiv styrning (detta ingår i ett uppföljningsprojekt inom Produktion2030 (projekt VarGa – Adaptive control of varying gap in LBW).

Upplägg och genomförande

Projektgruppen har bestått av representanter från medelstora och stora slutproducenter (GKN Aerospace, Siemens Industrial Turbomachinery och Brogren Industries), lasersystembyggare (Permanova Lasersystem) och akademi (Högskolan Väst, Luleå Tekniska Universitet och
Swerea KIMAB). Det har gett goda möjligheter till att verkligen förstå industribehov och industrinytta och kunna koppla till såväl senaste forskarrön som praktisk möjlighet till produktframtagning.

Partners

Dela

Liknande projekt

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Humle – Human Perspective, Machine-Learning ERP-systems

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av framtidens ERP-system. Projektet ska undersöka hur man kan erbjuda arbete, omdefiniera arbetsroller och utmana företag att utnyttja avancerat systemstöd och tekniken inom och kring dessa. Sammantaget syftar projektet till att bidra till utvecklingen av både nästa generation av ERP-system och en komplementär förändring av hur företagen ser på arbetsorganisation, så att tekniken kan stödja och möta människors behov inom organisationer snarare än att genomföra strukturer på dem

2019 – 2019