Produktionsklusterkonferens 2016 – Produktion2030

Projekttid: 2016 – 2016

Budget: 328 000 kr

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet var att ordna en framgångsrik konferens 2016, för att där skapa en mötesplats för produktionsutveckling av världsklass där svenska aktörer från industri och forskning kunde mötas.
Konferensen den 11 – 12 maj 2016 mötte mycket väl det övergripande målet den kombinerade hög klass på presentationer med ett högt deltagande (168 personer).
Fördelningen av deltagarna visar på en stor bredd; 45 % av deltagarna kom från industrin, 29 % från akademin, 22 % från institut och andra forskningsaktörer och 4 % från offentlig sektor.

Resultat och förväntade effekter

Konferensen har som syfte att sprida kunskap om det senaste inom produktionsutveckling. Direkta projektresultat:
Projekt finansierade av Produktion2030 presenterades under konferensen Produktion2030 deltog i utställningen med material om kommande utlysning Produktion2030 angavs i inbjudan och tackades för stödet under konferensen. Marknadsföringen av det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 under konferensen bidrar till att göra Produktion2030 välkänt av fordonsindustrin samt skapar underlag för fler sökande till Produktion2030:s utlysningar.

Upplägg och genomförande

Konferensen arrangerades av The Sw edish Manufacturing R&D Clusters, bestående av FoU-aktiva verkstadsföretag som är verksamma i Sverige, ledande FoU-organisationer, VINNOVA, FFI Hållbar Produktion och Sw erea AB.
Den 11 maj presenterades: Formning, fogning, ytbehandling, montering, logistik, geometri- och kvalitetssäkring
Den 12 maj presenterades: Komponenttillverkning, produktions- och underhållsledning, additiv tillverkning och digital tillverkning.

Dela

Liknande projekt

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning