Produktion2030 utveckling av Instrument för kunskap och tekniköverföring

Projekttid: 2015 – 2016

Budget: 2 310 134 kr

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Syfte och mål är att utveckla Produktion2030:s instrument ´Kunskap och tekniköverföring till små och medelstora företag´.
Projektet pågår december 2015 – augusti 2016.
Arbetet sker tillsammans med projektparten Sw erea IVF samt leverantör till hemsidan Kunskapsförmedlingen.se.

Resultat och förväntade effekter

Projektet går helt enligt plan och kommer avslutas i augusti 2016.
Nya Kunskapsförmedlingen.se innehåller ny och uppdaterad information om bl a forskare, projekt och forskarskole-utbildningar.
Sw erea IVF har planerat och genomför 6 teknikw orkshops över hela Sverige under hösten

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg och genomförande:
Programchefen för Produktion2030 är ansvarig för projektet och planering.
Arbetet genomförs av, och tillsammans med väletablerade leverantörer.
Utvecklingen av Kunskapsförmedlingen görs tillsammans med Luleå universitet och professor Anna Öhrw all Rönnbäck, huvudansvarig för Kunskapsförmedlingen.
Projektpart är Sw erea IVF, som ansvarar för att förstärka arbetet med paketering av resultat samt att genomföra w orkshops för små och medelstora företag runtom i Sverige tillsammans med regionala IUC.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning