Effektiv ÅTERtillverkning genom användning av leanprinciper och PRODUKTlivscykeldata (Åter Produkt)

Projekttid: 2013 – 2016

Budget: 5 750 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Projektet syftar till att förbättra användningen av livscykelinformation för att uppnå effektivare återtillverkningsprocesser ur ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

ÅTER PRODUKT syftar till att utveckla stödmetoder för införande av lean-principer samt effektiv användning av produktlivscykeldata som ökar svenska återtillverkares konkurrenskraft. Återtillverkning är en komplicerad process p.g.a. osäkerheter om inkommande produkters skick. Användandet av lean-principer och information från produktens livscykel minskar dessa osäkerheter. Projektets mål är att utveckla stödmetoder för hur man inför lean-principer och använder livscykelinformation för att uppnå effektivare och miljömässigt bättre återtillverkningsprocesser.

De förväntade effekterna och resultaten för företagen som deltar i projektet är:

–       feed forward från produktutveckling, användning och underhåll till återtillverkning,

–       feedback från återtillverkning till produktutveckling för förbättrad produktkvalitet och för att få produkterna konstruerade för återtillverkning, och

Förbättrad användarinvolvering och affärsmodell som möjliggör effektiv användning av produktlivscykelinformation (t.ex. PSS).

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning